Văn bản: Tông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, gi

Tên văn bản: Tông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, gi
Cơ quan ban hành: VPCP
Ngày ban hành: 09/08/2018
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 09/08/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông báo
Số hiệu: 285/TB-VPCP
Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực