3 nhóm hàng nhập khẩu chục tỷ USD

09:15 | 16/09/2021

(HQ Online) - Điện thoại và linh kiện là nhóm hàng nhập khẩu mới đạt được quy mô kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên tính hết tháng 8.

Infographics: Tổng quan xuất nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2021
Xuất nhập khẩu với Trung Quốc cán mốc 100 tỷ USD
Nhập khẩu hơn 10.000 ô tô nguyên chiếc trong tháng 8
3 nhóm hàng nhập khẩu chục tỷ USD
Kim ngạch 3 nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất tính hết tháng 8 năm 2020 và 2021. Biểu đồ: T.Bình.

Theo Tổng cục Hải quan, hết tháng 8, tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước đạt 216,15 tỷ USD, tăng 33,7%, tương ứng tăng 54,47 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó 3 nhóm hàng có quy mô kim ngạch tăng thêm lớn nhất là: máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 8,16 tỷ USD, tương ứng tăng 35,5%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 8,08 tỷ USD, tương ứng tăng 20,9%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 3,82 tỷ USD, tương ứng tăng mạnh 43,6%.

3 nhóm hàng nêu trên cũng là những nhóm hàng nhập khẩu có kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên tính hết tháng 8. Điện thoại và linh kiện là nhóm hàng mới đạt được kết quả này.

Cụ thể, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện đạt 12,59 tỷ USD. Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn là 2 thị trường chính cung cấp điện thoại các loại và linh kiện cho Việt Nam với tổng kim ngạch lên tới 11,57 tỷ USD. Trong đó, Trung Quốc là 5,83 tỷ USD, tăng 62% so với cùng kỳ 2020; Hàn Quốc là 5,74 tỷ USD, tăng 26%.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện vẫn duy trì là nhóm hàng có quy mô kim ngạch lớn nhất (cả chiều nhập khẩu và xuất khẩu) khi đạt 46,84 tỷ USD.

Trong 8 tháng qua, nhập khẩu nhóm hàng này từ Trung Quốc là 13,49 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước; tiếp theo là Hàn Quốc với 12,47 tỷ USD, tăng 13%; Mỹ là 3,21 tỷ USD, tăng 4%.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 31,16 tỷ USD, đứng vị trí thứ 2. 8 tháng qua, Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này nhiều nhất từ Trung Quốc với kim ngạch đạt 16,73 tỷ USD, tăng mạnh 71% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là các thị trường: Hàn Quốc với 4,25 tỷ USD, tăng 8%; Nhật Bản với 2,93 tỷ USD, tương đương với cùng kỳ năm ngoái.

Thái Bình