WCO phát hành Mô hình Dữ liệu phiên bản 3.10.0

08:16 | 01/01/2021

(HQ Online) - Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) hàng năm luôn duy trì hệ thống mô hình dữ liệu (WCO Data Model) thông qua nhóm Dự án Mô hình Dữ liệu (DMPT) nhằm đảm bảo mô hình dữ liệu luôn ở trạng thái cập nhật nhất.

Tổ chức Hải quan thế giới phát hành trực tuyến bộ tài liệu thương mại điện tử
WCO: Thúc đẩy tính cạnh tranh, an toàn và bền vững của các khu vực thương mại tự do
Cộng đồng Hải quan quốc tế cam kết tạo thuận lợi cho vận chuyển vắc xin COVID-19
Hội thảo trực tuyến đầu tiên về kiểm tra sau thông quan dành các đảo khu vực Thái Bình Dương
WCO phát hành Mô hình Dữ liệu phiên bản 3.10.0

Quy trình bảo trì được thực hiện nghiêm ngặt theo quy tắc, cho phép người dùng mô hình dữ liệu, bao gồm các thành viên của WCO, cơ quan chính phủ đối tác và các tổ chức quốc tế, gửi những yêu cầu bảo trì dữ liệu (DMR) cho nhóm DMPT.

Từ tháng 9/2019 (cuộc họp lần thứ 55) đến tháng 6/ 2020 (cuộc họp lần thứ 57), nhóm DMPT đã nhận được 33 DMR từ các thành viên và đã phê duyệt 21 yêu cầu trong số đó. Tất cả các DMR được phê duyệt đã có trong hệ thống mô hình dữ liệu WCO và phát hành dưới trong phiên bản 3.10.0 mới được công bố cuối tháng 12/2020.

Mô hình dữ liệu WCO 3.10.0 là phiên bản hoàn thiện hơn phiên bản 3. Mô hình duy trì bộ lõi của bộ dữ liệu phiên bản trước, không chỉ bao gồm các yêu cầu dữ liệu đối với thủ tục nhập/ xuất/ quá cảnh của cơ quan Hải quan mà còn bao gồm việc hỗ trợ hợp tác trực tuyến theo quy định trong bối cảnh môi trường một cửa từ các cơ quan chính phủ và đối tác của cơ quan Hải quan.

Do đó, phiên bản 3.10.0 của WCO DM bao gồm các bộ dữ liệu hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đệ trình các yêu cầu dữ liệu theo quy định, ví dụ như khai báo doanh nghiệp chính phủ (B2G), bao gồm khai báo nhập khẩu, báo cáo hàng hóa, khai báo quá cảnh, v.v; chứng nhận trực tuyến, bao gồm giấy phép, chứng nhận và các loại tài liệu điện tử khác; thông báo hoặc phản hồi theo quy định (INTERGOV – G2G).

Phiên bản mới của mô hình vẫn duy trì khả năng tương thích ngược với các phiên bản trước.

Nhật Minh