Vướng mắc về thủ tục hải quan đối với Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam

15:53 | 06/01/2021

(HQ Online) - Trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam, Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu đã phát sinh một số vướng mắc vượt thẩm quyền. Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu đã có văn bản báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn nhằm có cơ sở thực hiện theo đúng quy định.

Hải quan Phú Mỹ tạo thuận lợi thực hiện dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam
Hồi tháng 10, Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã tổ chức hội nghị đối thoại nhằm gỡ vướng cho chủ đầu tư và các nhà thầu thực hiện dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam. Ảnh: N.H
Hồi tháng 10, Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã tổ chức hội nghị đối thoại nhằm gỡ vướng cho chủ đầu tư và các nhà thầu thực hiện dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam. Ảnh: N.H

Theo đó, Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đặt vấn đề về việc trong trường hợp các nhà thầu nước ngoài làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa thuộc dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam thông qua đại lý hải quan thì đơn vị nào (nhà thầu nước ngoài, đại lý hải quan hay chủ đầu tư dự án) có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng từ.

Theo Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu, hiện nay các nhà thầu nhập khẩu hàng hóa cho dự án Tổ hợp lọc hóa dầu miền Nam Việt Nam đang thực hiện thủ tục hải quan thông qua đại lý làm thủ tục hải quan.

Theo quy định của Nghị định 59/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 42/2017/NĐ-CP và Thông tư 38/2015/TT-BTC được bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC, các nhà thầu có trách nhiệm lưu trữ chứng từ, hồ sơ hải quan có liên quan đến hàng hóa nhập khẩu. Tuy nhiên, Nghị định 59 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 42 cũng quy định sau khi hoàn thành công trình, nhà thầu nước ngoài sẽ chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành công trình tại Việt Nam. Do đó sẽ gây khó khăn cho việc yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu khi thực hiện thanh tra, kiểm tra (nếu có) sau này.

Căn cứ Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ, để đảm bảo công tác quản lý, Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị Tổng cục Hải quan có hướng dẫn về trách nhiệm lưu trữ hồ sơ đối với trường hợp trên theo hướng: chủ đầu tư dự án có trách nhiệm lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ dự án.

Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu cũng nêu vướng mắc đối với việc thanh lý hàng phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Cụ thể, hàng hóa dư thừa, phế liệu sắt thép phát sinh từ hàng hóa nhập khẩu miễn thuế sẽ được các Tổng thẩu EPC bàn giao cho Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn theo thỏa thuận trong hợp đồng EPC. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu gặp vướng mắc về việc: khi thanh lý bán hàng hóa dư thừa, phế liệu sắt thép cho các nhà thầu thu mua trong nước thì có phải thực hiện mở tờ khai hải quan như quy định tại Điều 85 Thông tư 38 hay không.

Trong trường hợp phải mở tờ khai hải quan thì Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn hay Tổng thầu EPC sẽ phải đứng tên trên tờ khai hải quan mới, trong khi hàng hóa nhập khẩu miễn thuế lúc đầu Tổng thầu EPC là người nhập khẩu. Bên cạnh đó, Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đặt vấn đề về việc trị giá nào được dùng để tính thuế nhập khẩu khi thanh lý bán phế liệu và số lượng phế liệu phải mở tờ khai hải quan (nếu có) được xác định như thế nào.

Theo quy định tại Thông tư 38 và Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, hàng hóa dư thừa, phế liệu sẽ được các nhà thầu bàn giao cho Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn theo thỏa thuận trong hợp đồng EPC và Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn là chủ sở hữu hàng hóa. Do đó, khi bán thanh lý hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế thì Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn là đơn vị làm thủ tục thanh lý theo quy định.

Tuy nhiên, việc kê khai thay đổi mục đích sử dụng theo loại hình A42 sẽ gặp vướng mắc khi kê khai tại chỉ tiêu “Tên người nhập khẩu, Tên người xuất khẩu” trên tờ khai thay đổi mục đích sử dụng, do hàng hóa dư thừa, phế liệu thu được có nguồn gốc từ hàng hóa nhập khẩu thuộc nhiều tờ khai nhập khẩu của các nhà thầu khác nhau và các đối tác nước ngoài khác nhau.

Về vấn đề này, Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu đề xuất: Trong biên bản bàn giao giữa nhà thầu và chủ đầu tư dự án trong đó thể hiện rõ: số lượng, chủng loại hàng hóa dư thừa, phế liệu, nguồn gốc, tờ khai nhập khẩu miễn thuế... Trên cơ sở biên bản bàn giao này, chủ đầu tư dự án có văn bản đề nghị thanh lý gửi cơ quan Hải quan nơi đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và mở tờ khai thay đổi mục đích sử dụng theo mã loại hình A42 (người nhập khẩu và người xuất khẩu trên tờ khai là chủ đầu tư dự án), thủ tục thực hiện theo Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 10 Điều 01 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.

Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam do Công ty TNHH Lọc hóa dầu Long Sơn làm chủ đầu tư là dự án trọng điểm quốc gia, có vốn đầu tư lớn. Hiện dự án đang trong giai đoạn nhập khẩu hàng hóa, thi công phục vụ Dự án. Đây là tổ hợp hóa dầu được tích hợp hoàn chỉnh đầu tiên tại Việt Nam. Dự án nhận được sự quan tâm chỉ đạo hỗ trợ từ các cấp chính quyền Trung ương và địa phương trong tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giúp dự án triển khai đúng tiến độ.

Nguyễn Hiền