Trung Quốc chiếm hơn 50% kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu dệt may, da giày

16:34 | 26/07/2021

(HQ Online) - Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc và Mỹ là 4 thị trường nhập khẩu lớn nhất của nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may, da giày.

Đạt hơn 8 tỷ USD, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giày tăng cao
Nguyên liệu nhập khẩu của dệt may, giày dép chưa phục hồi
Trung Quốc chiếm hơn 50% kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu dệt may, da giày
Tương quan 4 thị trường lớn trong tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giày 6 tháng đầu năm, đơn vị "tỷ USD". Biểu đồ: T.Bình.

Tháng 6, cả nước chi 2,48 tỷ USD nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ ngành dệt may, da giày (bao gồm bông các loại; vải các loại; xơ sợi dệt các loại và nguyên phụ liệu dệt may da giày), giảm 6,6% so với tháng 5 trướ đó.

Tuy nhiên, tính chung trong 6 tháng đầu năm nhóm hàng này vẫn đạt tốc độ tăng trưởng cao 31,9% (tương đương tăng thêm 3,3 tỷ USD) và quy mô kim ngạch lên 13,53 tỷ USD.

Trong nhóm hàng này, vải là mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất với 7,28 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ 2020.

6 tháng đầu năm Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc và Mỹ là 4 thị trường nhập khẩu lớn nhất của nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may, da giày.

Trong đó, Trung Quốc là thị trường số một với 6,94 tỷ USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm 51% kim ngạch cả nước.

Tiếp theo là các thị trường Đài Loan với 1,3 tỷ USD, tăng 32,5%; Hàn Quốc với 1,3 tỷ USD, tăng 16,5%; Mỹ với 967 triệu USD, giảm 8,3%.

Thái Bình