Trang thiết bị y tế NK có thuế suất thuế GTGT bao nhiêu?

08:12 | 23/01/2021

(HQ Online) - Công ty TNHH Sysmex Việt Nam vừa đề nghị cơ quan Hải quan hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với các mặt hàng trang thiết bị y tế NK.

Thuế Giá trị gia tăng trang thiết bị y tế 5% hay 10%?: Doanh nghiệp hỏi, Hải quan Hà Nội trả lời
Điều kiện nào để được áp dụng thuế GTGT 5% đối với thiết bị chuyên dùng trong y tế NK?

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 của Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%: "11. Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị, vết thương, ô tô cứu thương, dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm, dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế. Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng vắc-xin, sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, quần áo, khẩu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ phẩm); vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế theo xác nhận của Bộ Y tế”.

Cũng tại khoản 5 Điều 4 Thông tư 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTT theo Danh mục hàng hóa NK Việt Nam quy định: “Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương, dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm, dụng cụ phòng tránh thai các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác thực hiện theo quy định tại Biểu thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Thông tư này".

Ngày 17/1/2017, Bộ Tài chính cũng đã có công văn số 743/BTC-TCHQ về việc xác nhận thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế. Theo đó, công văn 743/BTC-TCHQ hướng dẫn: " Thiết bị dụng cụ chuyên dùng trong y tế NK không được nêu tên cụ thể tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 và khoản 5 Điểu 4 Thông tư 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính, các mặt hàng không thuộc Danh mục trang thiết bị y tế được NK theo giấy phép của Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 của Bộ Y tế thì phải có xác nhận của Bộ Y tế để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. Các thiết bị, dụng cụ y tế khác (không có tên cụ thể nêu tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC và khoản 5 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC không thuộc Danh mục trang thiết bị y tế được NK theo giấy phép của Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BYT) nhưng là mặt hàng có xác nhận của Bộ Y tế thì áp dụng mức thuế suất GTGT 5% theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC. Trường hợp không có xác nhận của Bộ Y tế thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%".

Trước đó, ngày 18/6/2015 Bộ Tài chính cũng có công văn 8159/BTC-TCT hướng dẫn về thuế GTGT đối với thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế. Theo đó, tại điểm 2 công văn số 8159/BTC-TCT hướng dẫn: “Vật tư hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế thực hiện theo quy định của Biểu thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC”.

Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH Sysmex Việt Nam căn cứ các quy định và các văn bản hướng dẫn nêu trên, đối chiếu với mặt hàng NK để thực hiện. Trường hợp vướng mắc, công ty liên hệ với chi cục hải quan nơi làm thủ tục NK hàng hóa để được hướng dẫn giải quyết.

Nụ Bùi