Tôn vinh doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh

16:22 | 15/08/2022

(HQ Online) - Diễn đàn quốc gia “Văn hóa với doanh nghiệp” lần thứ hai và lễ tôn vinh “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam” năm 2022 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 11/2022, tại Hà Nội.

Nền tảng giúp doanh nghiệp trụ vững trước sự bất định của đại dịch
Văn hóa doanh nghiệp tạo đà cho phát triển trong "trạng thái bình thường mới"
Mạnh dạn đầu tư cho văn hóa doanh nghiệp
Ban Tổ chức Diễn đàn Diễn đàn quốc gia “Văn hóa với doanh nghiệp” lần thứ hai trao đổi với báo chí. Ảnh: H.Dịu
Ban Tổ chức Diễn đàn quốc gia “Văn hóa với doanh nghiệp” trao đổi với báo chí. Ảnh: H.Dịu

Sáng 15/8, Hiệp hội Phát triển văn hoá doanh nghiệp Việt Nam đã tổ chức gặp gỡ báo chí giới thiệu về Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” lần thứ 2 năm 2022 và chương trình xét, công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2022.

Diễn đàn được tổ chức để hướng tới ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (10/11), nhằm góp phần hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; khẳng định vai trò, tầm quan trọng của văn hoá trong việc kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh; khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực văn hóa như đòn bẩy và trợ lực quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế.

Nội dung của diễn đàn gồm 3 hoạt động chính: Hội thảo với chủ đề “Chấn hưng văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững”; tổ chức Lễ tôn vinh và trao chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam” năm 2022; tổ chức đoàn đại biểu doanh nghiệp tiếp kiến Lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước.

Các hoạt động của Diễn đàn được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở trong và ngoài nước, từng bước hình thành những đặc trưng tiêu biểu của văn hóa kinh doanh Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

Theo PGS.TS. Nguyễn Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, chương trình sẽ giới thiệu những bài học thực tiễn của Việt Nam và quốc tế về phát huy vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế bền vững, nhất là trong và sau đại dịch Covid-19.

Ngoài ra, theo Ban tổ chức, các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam là những doanh nghiệp đã đáp ứng xuất sắc các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam do Hội đồng quốc gia xét duyệt, lựa chọn. Bộ tiêu chí đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tham gia xây dựng dựa trên góp ý của nhiều nhà khoa học, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và báo chí.

Hương Dịu