Tiêu thụ hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan sẽ xem xét xử phạt hành chính

15:55 | 21/11/2022

(HQ Online) - Theo quy định, cơ quan Hải quan đã xác định được trách nhiệm của người XNK tại chỗ, giao dịch giữa các bên là có thật, đã hoàn thành việc giao nhận hàng hóa và đã tiêu thụ hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan thì sẽ phải xem xét xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Sửa quy định quản lý đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan
Tuyên truyền quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực hải quan
Bác bỏ trị giá khai báo hàng hóa nhập khẩu có bị xử phạt vi phạm hành chính?
Doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Vinh (Nghệ An). Ảnh: H.Dịu
Doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Vinh (Nghệ An). Ảnh: H.Dịu

Thời gian qua, một số đơn vị hải quan địa phương gặp vướng mắc khi xử lý tờ khai XK tại chỗ không có tờ khai NK tại chỗ đối ứng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có các công văn hướng dẫn để các đơn vị triển khai đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Theo đó, trường hợp quá thời hạn quy định mà người NK chưa thực hiện thủ tục hải quan NK tại chỗ, cơ quan Hải quan đã xác định được trách nhiệm của người XNK tại chỗ, giao dịch giữa các bên là có thật, đã hoàn thành việc giao nhận hàng hóa và đã tiêu thụ hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan thì căn cứ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 12 Nghị định 128/2020/NĐ-CP để xem xét xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Việc xác định hành vi vi phạm phải được căn cứ trên cơ sở quy định pháp luật và hồ sơ vụ việc cụ thể, do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị có phát sinh vướng mắc nghiên cứu, xem xét kỹ hồ sơ vụ việc để xử lý vi phạm theo đúng quy định.

Nụ Bùi