Thuế suất ưu đãi riêng theo quy định đối với mặt hàng gel làm giảm sẹo

08:34 | 13/11/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn cục hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện khai báo áp dụng thuế suất ưu đãi riêng theo quy định tại Chương 98 đối với mặt hàng gel làm giảm sẹo.

Đã có 23 doanh nghiệp đăng ký ưu đãi thuế quy định tại Nghị định 57/2020/NĐ-CP
Miễn thuế nhập khẩu nếu hàng được phép tiêu hủy thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định
Chính sách thuế đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu miễn thuế được điều chuyển giữa hai dự án ưu đãi đầu tư

Theo Tổng cục Hải quan, tại mục 2 phần 1 Chú giải và phần 2 Danh mục nhóm mặt hàng, mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016, Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 và Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ thì mặt hàng gel làm giảm sẹo thuộc mã số 9825.00.00 (mã số tương ứng tại mục 1 phụ lục 2 là 3304.99.90).

Theo đó, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng này là 10%. Tuy nhiên, để được hưởng mức thuế suất ưu đãi, mặt hàng này phải đáp ứng hồ sơ, thủ tục xin cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế nhập khẩu theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp mặt hàng gel làm giảm sẹo không đáp ứng quy định về hồ sơ, thủ tục xin cấp phép nhập khẩu nêu trên thì áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại mục 1 phụ lục 2 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP, Nghị định 125/2017/NĐ-CP và Nghị định 57/2020/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố rà soát và đối chiếu với hướng dẫn này để thực hiện việc áp dụng thuế suất ưu đãi riêng nhóm 9825 theo đúng quy định.

Nụ Bùi