Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền xem xét quyết định miễn thuế trong các trường hợp đặc biệt

09:39 | 10/08/2022

(HQ Online) - Theo quy định, hàng xuất nhập khẩu trong các trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ quyết định miễn thuế xuất nhập khẩu từng trường hợp cụ thể trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính.

Xe ô tô điện có thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 3%
Chính phủ quyết định miễn, giảm nhiều loại thuế, phí hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp

Công ty CP sản xuất và kinh doanh Vinfast đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép miễn thuế nhập khẩu theo thẩm quyền quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Trước đề nghị này của Công ty CP sản xuất và kinh doanh Vinfast, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP: “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp đặc biệt khác được Thủ tướng Chính phủ quyết định miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu từng trường hợp cụ thể trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính”.

1722-11-2658-vinfast-dt
Hoạt động sản xuất ô tô tại Công ty CP sản xuất và kinh doanh Vinfast. Ảnh: ST

Đối chiếu với các quy định trên, Tổng cục Hải quan có chức năng, nhiệm vụ báo cáo Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định miễn thuế theo thẩm quyền trong các trường hợp đặc biệt.

Tuy nhiên, theo trình bày của Công ty CP sản xuất và kinh doanh Vinfast, Tổng cục Hải quan chưa có cơ sở xác định hàng hóa chuyển nhượng của Công ty CP sản xuất và kinh doanh Vinfast thuộc trường hợp đặc biệt (khác với các trường hợp thông thường khác) để trình cấp có thẩm quyền xem xét miễn thuế theo quy định. Lý do hoạt động chuyển nhượng hàng hóa nhập khẩu đã được miễn thuế của Dự án thuộc Công ty CP sản xuất và kinh doanh Vinfast sang Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Nam (VIG) là công việc trong nội bộ Tập đoàn Vingroup, giữa các cổ đông với nhau, bản chất là hoàn vốn cho công ty con, chuyển tiền để hạch toán kế toán, máy móc thiết bị không chuyển dịch vật lý và vẫn nằm tại nhà máy của Công ty CP sản xuất và kinh doanh Vinfast. Sau khi tiếp nhận, Công ty VIG thực hiện hạch toán kế toán và khấu hao tài sản theo quy định.

Mặt khác, hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất ô tô điện của Dự án thuộc Công ty CP sản xuất và kinh doanh Vinfast đã được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 11, khoản 13 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Điều 15 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 (nay là Luật Đầu tư số 61/2020/QH14).

Như vậy, chính sách ưu đãi cho Dự án đã thực hiện theo đúng nội dung được nêu tại Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 24/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, Tổng cục Hải quan nhận thấy các đề xuất của Công ty CP sản xuất và kinh doanh Vinfast chưa có cơ sở để trình Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP.

Nụ Bùi