Thu hút FDI 2018 đạt gần 35,5 tỷ USD, sụt giảm so với 2017

19:20 | 25/12/2018

(HQ Online)- Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung trong năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 35,46 tỷ USD, bằng 98,8% so với cùng kỳ năm 2017.

thu hut fdi 2018 dat gan 355 ty usd sut giam so voi 2017

Thu hút FDI 2018 bằng 84,5% so với cùng kỳ năm 2017. Ảnh: Internet.


Như vậy, số vốn FDI thu hút được của năm 2018 đã sụt giảm so với năm 2017, trong đó, vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm đều giảm, chỉ duy nhất lĩnh vực góp vốn, mua cổ phần tăng ở mức gần 60%.

Cụ thể, tính đến ngày 20/12/2018, cả nước có 3.046 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới gần 18 tỷ USD, bằng 84,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Đồng thời, có 1.169 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 7,59 tỷ USD, bằng 90,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Cũng trong năm 2018, cả nước có 6.496 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị vốn góp 9,89 tỷ USD, tăng 59,8% so với cùng kỳ 2017.

Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài cũng cho thấy, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân 19,1 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Về xuất khẩu, xuất khẩu của khu vực ĐTNN kể cả dầu thô đạt 175,5 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm gần 71,7% kim ngạch xuất khẩu. 

Nhập khẩu đạt 142,7 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm 60,1% kim ngạch nhập khẩu.

Tính chung, khu vực ĐTNN xuất siêu 32,8 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 30,5 tỷ USD không kể dầu thô.

H.Anh