Sửa quy định về thời điểm khai, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức, nhận thưởng bằng chứng khoán

15:44 | 19/09/2022

(HQ Online) - Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức, nhận thưởng bằng chứng khoán.

Chứng khoán VPS bị xử phạt do bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề
Sẽ sửa đổi quy định về tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
Mức phí mới cho Giấy chứng nhận kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng
Sửa quy định về thời điểm khai, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức, nhận thưởng bằng chứng khoán
Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức, nhận thưởng bằng chứng khoán.

Theo Bộ Tài chính, hiện nay có một số quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP còn gây khó khăn cho người nộp thuế. Cụ thể như về thời điểm tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức, nhận thưởng bằng chứng khoán.

Cụ thể, tại điểm d.1 khoản 5 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định, tổ chức có thể khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán; cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán. Đây là quy định mới nhằm tạo thuận lợi cho nhà đầu tư chứng khoán và đảm bảo thu thuế phát sinh kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Để triển khai quy định này, các công ty chứng khoán đã xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi khoản thu nhập của nhà đầu tư cá nhân để khấu trừ thuế. Tuy nhiên, đến nay, việc xây dựng phần mềm của các công ty chứng khoán chưa hoàn tất, cho nên để các công ty chứng khoán có đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu kê khai, nộp thuế thay cá nhân quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì cần thiết phải sửa đổi theo hướng lùi thời hạn áp dụng điểm d.1 khoản 5 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Chính vì vậy, tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 126/2020/NĐ-CP mà Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đã bổ sung khoản 4 Điều 43 của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán, cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán được thực hiện kể từ ngày 1/1/2023. Từ ngày Nghị định số 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 5/12/2020) đến hết ngày 31/12/2022, cá nhân thực hiện khai, nộp thuế thu nhập cá nhân không bị xử phạt vi phạm hành chính về chậm nộp hồ sơ khai thuế, không bị tính tiền chậm nộp.

Ngoài ra, một quy định khác tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP mà người nộp thuế đang gặp khó khăn là về khai thuế thu nhập cá nhân của tổ chức, cá nhân không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân theo tháng hoặc theo quý. Tuy nhiên, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP chưa quy định rõ trường hợp có chi trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế của cá nhân thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phải khai thuế thay hay không.

Vì vậy, theo Bộ Tài chính, cần thiết bổ sung quy định trường hợp không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phải khai thuế để rõ ràng trong thực hiện.

Khắc phục những vướng mắc này, dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 126/2020/NĐ-CP đã bổ sung điểm e khoản 3 Điều 7 của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân.

Thùy Linh