SBT thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền có bảo đảm

15:34 | 28/01/2019

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM vừa thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở trong kỳ 1/2019.

sbt thay doi han muc chao ban chung quyen co bao dam CTD thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền có bảo đảm
sbt thay doi han muc chao ban chung quyen co bao dam CII thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền có bảo đảm
sbt thay doi han muc chao ban chung quyen co bao dam SSI thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền có bảo đảm
sbt thay doi han muc chao ban chung quyen co bao dam

Theo đó, Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (mã CK: SBT) thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền có bảo đảm. Cụ thể, hạn mức chào bán cũ của SBT là 23.176.022 cổ phiếu, hạn mức chào bán mới là 24.566.435 cổ phiếu.

Sau khi SBT thay đổi hạn mức chào bán, danh sách cổ phiếu đáp ứng điều kiện là chứng khoán cơ sở của chứng quyền và hạn mức còn được phép chào bán kỳ 1/2019 được áp dụng từ ngày 28/01/2019 như sau:

sbt thay doi han muc chao ban chung quyen co bao dam

M.Dung