Rà soát ô tô nhập khẩu theo diện biếu tặng

15:20 | 24/12/2018

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, rà soát hồ sơ xe ô tô NK theo diện quà biếu, tặng.

ra soat o to nhap khau theo dien bieu tang

CBCC Hải quan cảng Cái Lân kiểm tra ô tô NK. Ảnh: T.Trang.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ NK xe ô tô theo diện quà biếu, tặng trước và sau thời điểm 1/7/2016 (thời điểm Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành) đến nay.

Theo đó, trường hợp phát hiện hồ sơ khai báo là quà biếu nhưng có dấu hiệu không phải là biếu, tặng phải tiến hành xác minh, làm rõ để xử lý theo đúng quy định.

Đối với trường hợp áp dụng chưa đúng chính sách thuế NK, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT tại thời điểm NK thì thực hiện ấn định, truy thu thuế, xử lý vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp phát sinh vướng mắc, các đơn vị báo cáo, đề xuất phương án xử lý về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn thực hiện.

Thu Trang