Quảng Trị: Có 87 xe biển LB được làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng

14:00 | 06/03/2019

(HQ Online) - Trong số 140 xe ô tô mang BKS 74LB, đến nay đã có 87 xe đã đến Cục Hải quan Quảng Trị làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng.

quang tri co 87 xe bien lb duoc lam thu tuc chuyen doi muc dich su dung Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng xô tô biển LB, CT
quang tri co 87 xe bien lb duoc lam thu tuc chuyen doi muc dich su dung
Ảnh minh họa.

Đối với 53 phương tiện còn lại chưa làm thủ tục chuyển đổi, mới đây, Hải quan Quảng Trị đã có công văn gửi các đơn vị: Công an, Sở Giao thông vân tải, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị và Hội Doanh nghiệp Khu Kinh tế Thương mại đặc biết Lao Bảo phối hợp thực hiện chuyển đối mục đích sử dụng sử dụng đối với xe ô tô mang BKS 74 LB.

Trước đó, Cục Hải quan Quảng trị đã thông báo trên Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Trị về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đối với phương tiện mang BKS 74 LB, hướng dẫn DN lên hệ chi cục hải quan nơi mở tờ khai nhập khẩu đầu tiên để làm thủ tục.

Hải quan Quảng Trị đề nghị các đơn vị trên phối hợp xử lý, tuyên truyền, hướng dẫn các cá nhân, chủ DN sở hữu phương tiện chưa làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định.

Ngày 26/11/2018, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi Cục Hải quan các tỉnh: Quảng Trị, Hà Tĩnh về hướng dẫn thủ tục thay đổi mục đích xử dụng và xử lý thuế đối với xe ô tô biển LB, CT.

Theo đó, căn cứ quy định hiện hành, đối với số xe ô tô đủ điều kiện đăng ký lưu hành, mang biển 74LB, biển 38CT sử dụng tại Khu KTTM ĐB Lao Bảo (Quảng Trị) và Khu KTCK QT Cầu Treo (Hà Tĩnh), khi kê khai tờ khai thay đổi mục đích sử dụng do đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý mặt hàng tại tờ khai NK lần đầu nên không phải thực hiện chính sách quản lý mặt hàng tại tờ khai thay đổi mục đích sử dụng.

Cụ thể, theo khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 (được sửa đối tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 quy định: "Đối với hàng hóa XK, NK thuộc đối tượng không chịu thuế XK, thuế NK, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế, xét miễn thuế XK, thuế NK hoặc áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế, xét miễn thuế; áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư NK để gia công, sản xuất hàng hóa XK và hàng hóa tạm nhập-tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó chuyển mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa XK, NK chính sách thuế đối với hàng hóa XK, NK thực hiện tại thời điểm đăng tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa XK, NK tai thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Thủ tục khai thay đổi mục đích sử dụng thực hiện theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT -BTC ngày 5/6/2018 của Bộ Tài chính.

Minh Phương