PVN nộp ngân sách nhà nước hơn 120 nghìn tỷ đồng

14:22 | 09/01/2019

(HQ Online)- Theo thông tin mới nhất từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN): Năm 2018, PVN hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, đặc biệt ở cả chỉ tiêu gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác dầu khí và các chỉ tiêu tài chính. Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất Chính phủ giao Tập đoàn đều về đích trước kế hoạch năm.

pvn nop ngan sach nha nuoc hon 120 nghin ty dong

PVN đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, đặc biệt ở cả chỉ tiêu gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác dầu khí . Ảnh: PVN


Cụ thể, tổng doanh thu toàn Tập đoàn năm 2018 ước đạt 626,8 nghìn tỷ đồng, vượt 96 nghìn tỷ đồng, tương đương vượt 18,1% kế hoạch năm, tăng 25,9% so với năm 2017. Nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn năm 2018 ước đạt 121,3 nghìn tỷ đồng, vượt 47,5 nghìn tỷ đồng, vượt 64,3% kế hoạch năm, tăng 24,3% so với năm 2017.

Đáng chú ý, trong năm 2018, PVN đã tiến hành cổ phần hóa và chuyển đổi thành công 3 Tổng Công ty gồm: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí, Tổng Công ty Dầu Việt Nam và Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn sang mô hình Công ty cổ phần; thực hiện các quyết định về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa PV Power, PVOIL và BSR của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), bán cổ phần cho người lao động.

Đây là 3 doanh nghiệp cổ phần hóa có quy mô vốn lớn của PVN với giá trị phần vốn góp của nhà nước được kiểm toán xác định là 89.000 tỷ đồng. Qua đợt IPO thành công 3 đơn vị này, PVN đã thu về 16.500 tỷ đồng, trong đó thặng dư giá trị vốn nhà nước là 7.500 tỷ đồng. Tính cả giá trị cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước, PVN đã thu về 18.600 tỷ đồng, chiếm tới 83% giá trị thực hiện của cả nước (22.500 tỷ đồng). Sau khi cổ phần hóa, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đều khởi sắc.

Trong năm 2018, điểm nổi bật phải kể tới còn là dự án Liên hợp Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn đã chính thức vận hành thương mại. Với tổng giá trị đầu tư lên tới 9 tỷ USD và công suất chế biến là 200 nghìn thùng dầu thô một ngày (tương đương 10 triệu tấn dầu thô một năm), Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn một trong những dự án trọng điểm quốc gia về dầu khí tại Việt Nam.

Ngoài ra, một số dự án yếu kém có những chuyển biến theo hướng tích cực trong năm 2018 như: Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ, Nhà máy Bio Ethanol Dung Quất, Nhà máy nhiên liệu sinh học Bình Phước.

Tiếp nối 2018, 2019 là năm thứ tư PVN thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035. PVN phấn đấu thực hiện vượt mức và về đích trước tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được Chính phủ giao.

Cụ thể: Gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2018 đạt 5 - 10 triệu tấn; khai thác dầu khí 22,06 triệu tấn; khai thác dầu thô 12,37 triệu tấn; khai thác khí 9,69 tỷ m3; sản xuất đạm 1.575 nghìn tấn. Tập đoàn phấn đấu doanh thu đạt 612,2 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn 87,5 nghìn tỷ đồng.

Thanh Nguyễn