Phải nộp tiền chậm nộp tính từ ngày thông quan, giải phóng hàng

12:00 | 30/10/2020

(HQ Online) - Theo quy định ngoài việc phải nộp thuế NK bổ sung, DN còn phải nộp tiền chậm nộp tính từ ngày thông quan, giải phóng hàng đến ngày nộp đủ tiền thuế NK bổ sung vào NSNN.

Nộp tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp
Được nộp dần số tiền chậm nộp trong thời hạn tối đa không quá 12 tháng
Doanh nghiệp thực hiện nộp dần tiền thuế thì sẽ được giải tỏa cưỡng chế

Công ty CP thương mại và dịch vụ quốc tế Việt Úc thắc mắc về việc tiền chậm nộp, Tổng cục Hải quan cho biết, các quy định tại Luật Quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 106/2016/QH13 đã quy định rõ.

Cụ thể tại Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 quy định: “Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp”.

3013-1
CBCC Hải quan Vũng Áng hướng dẫn DN làm thủ tục Hải quan. Ảnh: Trường Sơn

Cũng tại điểm e khoản 4 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính có hướng dẫn trường hợp khai báo nộp bổ sung tiền thuế thiếu thì thời hạn nộp số tiền thuế thiếu được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai đó.

Theo Tổng cục Hải quan, với các quy định này, trường hợp Công ty CP thương mại và dịch vụ quốc tế Việt Úc khai thiếu số tiền thuế phải nộp (phải nộp thuế theo mức thuế suất ưu đãi (MFN) nhưng DN lại khai báo và áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt (FTA) nên ngoài việc phải nộp thuế NK bổ sung theo quy định (chênh lệch giữa thuế suất MFN và thuế suất ưu đãi đặc biệt FTA), DN còn phải nộp tiền chậm nộp tính từ ngày thông quan, giải phóng hàng đến ngày nộp đủ tiền thuế NK bổ sung và NSNN theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Theo đó, với việc cơ quan quản lý truy thu số tiền chậm nộp của Công ty CP thương mại và dịch vụ quốc tế Việt Úc là đúng quy định.

Nụ Bùi