PC1 bị phạt và truy thu thuế gần 4 tỷ đồng

17:48 | 27/09/2021

(HQ Online) - Công ty CP Xây lắp điện 1 (PC1) vừa công bố thông tin về quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục Thuế TP Hà Nội với tổng số tiền phạt và truy thu 3,7 tỷ đồng. Hiện công ty đã nộp đủ số tiền theo quy định.

Thép Tiến Lên bị phạt và truy thu thuế hơn nửa tỷ đồng
Hải quan phạt và truy thu hơn nửa tỷ đồng từ một lô thép nhập khẩu

PC1 tham gia thi công trạm biến áp Phố Nối
PC1 tham gia thi công trạm biến áp Phố Nối

Cụ thể, qua thanh tra chấp hành pháp luật về thuế, Cục Thuế TP Hà Nội phát hiện PC1 chưa thực hiện phân bổ thuế GTGT khấu trừ đầu vào cho doanh thu không chịu thuế, khấu trừ thuế GTGT của các hóa đơn bỏ địa chỉ kinh doanh sai quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC. Công ty cũng hạch toán chi phí lãi vay vượt mức khống chế quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP, hạch toán thu nhập chịu thuế các hoạt động ưu đãi, miễn thuế không đúng quy định, chưa thực hiện vốn hóa chi phí lãi vay, chi phí khấu hao không đúng quy định, chi phí quản lý doanh nghiệp của các hóa đơn có thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh sai quy định tại Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Kiểm tra việc hoàn thuế GTGT, Cục Thuế TP Hà Nội phát hiện PC1 không đáp ứng điều kiện về hoàn thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 100/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung.

Ngoài ra, qua tra cứu việc sử dụng hóa đơn mua vào bằng công cụ tra cứu hóa đơn bỏ trốn, đoàn thanh tra phát hiện công ty sử dụng kê khai khấu trừ và hạch toán chi phí 43 hóa đơn của bên bán đã có thông báo các trạng thái ngừng, nghỉ, bỏ kinh doanh và chưa hoàn thành thủ tục đóng MST. Tổng giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào là 868 triệu đồng và số thuế GTGT đã khấu trừ là trên 64 triệu đồng. PCC1 đã có công văn đề nghị loại chi phí đã hạch toán, loại thuế GTGT đã khấu trừ trong kỳ.

Với các vi phạm như trên, PC1 bị phạt hành chính 540 triệu đồng, đồng thời bị truy thu 2,7 tỷ đồng tiền thuế và 580 triệu đồng tiền chậm nộp.

Nguyễn Hiền