Nợ thuế, một doanh nghiệp bị áp dụng biện pháp cưỡng chế

10:52 | 21/09/2022

(HQ Online) - Cục Hải quan Hà Nam Ninh vừa ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty CP du lịch và thương mại Thanh Xuân.

Cưỡng chế một doanh nghiệp nợ thuế gần 100 tỷ đồng
Cưỡng chế một doanh nghiệp nợ thuế trên 174 tỷ đồng
Bị áp dụng biện pháp cưỡng chế vì nợ trên 185 triệu đồng
Cưỡng chế một doanh nghiệp nợ thuế trên 280 tỷ đồng
Công chức Hải quah Ninh Bình rà soát dữ liệu về doanh nghiệp. Ảnh: H.Nụ
Công chức Hải quan Ninh Bình rà soát dữ liệu về doanh nghiệp. Ảnh: H.Nụ

Theo đó, quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dùng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đối với Công ty CP du lịch và thương mại Thanh Xuân theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình.

Lý do bị cướng chế, do Công ty CP du lịch và thương mại Thanh Xuân nợ tiền thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế, với số tiền thuế nợ hơn 2 tỷ đồng.

Quyết định này được ban hành sẽ có hiệu lực trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 8/9/2022. Quyết định chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được Công ty CP du lịch và thương mại Thanh Xuân nộp đủ vào NSNN.

Nụ Bùi