Nhiều ưu đãi thuế được triển khai thực hiện

15:42 | 27/07/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất các quy định tại Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP và Nghị định 125/2017/NĐ-CP về Biểu thuế XNK ưu đãi, Danh mục hàng hóa về mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế NK ngoài hạn ngạch thuế quan.

Sắp có Nghị định hướng dẫn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2020
Tăng cường tuyên truyền nội dung Nghị định 57/2020/NĐ-CP cho doanh nghiệp

Liên quan đến việc áp dụng mẫu xe chương trình ưu đãi thuế theo Điều 7a, Tổng cục Hải quan hướng dẫn đối với DN sản xuất, lắp ráp xe ô tô chạy điện, xe ô tô sử dụng pin nhiên liệu, xe ô tô hybrid, xe ô tô sử dụng nhiên liệu sinh học hoàn toàn, xe ô tô sử dụng khí thiên nhiên thì DN không phải đăng ký mẫu xe khi tham gia chương trình ưu đãi thuế.

Đối với DN sản xuất, lắp ráp xe ô tô sử dụng nhiên liệu xăng, dầu được đăng ký 1 hoặc nhiều mẫu xe khi tham gia chương trình ưu đãi thuế. Trong thời gian thực hiện chương trình ưu đãi thuế, DN được thay đổi hoặc bổ sung mẫu xe, số lượng mẫu xe đã đăng ký. Sản lượng của mẫu xe thay đổi hoặc bổ sung được cộng vào sản lượng chung tối thiểu để xét ưu đãi nhưng vẫn đáp ứng điều kiện sản lượng riêng tối thiểu cho từng kỳ xét ưu đãi theo quy định tại Điểm b.12.2 Khoản 3.2 Mục 1 Chương 98 của Phụ lực 2 ban hành kèm theo Nghị định.

nhieu uu dai thue duoc trien khai thuc hien
CBCC Hải quan Hữu Nghị kiểm tra ô tô tải NK. Ảnh: H.Nụ

Trường hợp thay đổi, bổ sung nhóm xe, mẫu xe, số lượng mẫu xe đã đăng ký khi tham gia chương trình ưu đãi thuế, DN phải có thông báo đăng ký lại, trong đó nêu rõ thông tin chi tiết về chủng loại xe, mẫu xe đăng ký mới (tên mẫu xe thuộc xe nào, số lượng mẫu xe, tiêu chí động cơ, tiêu chí thân vỏ xe, khung vỏ xe, tiêu chí khung ô tô, tiêu chí cabin, tiêu chí khí thải…) Việc thay đổi, bổ sung nhóm xe, mẫu xe không ảnh hưởng đến thời điểm DN tham gia chương trình ưu đãi thuế ban đầu.

Đối với linh kiện tồn kho thì các linh kiện NK trong thời gian tham gia chương trình ưu đãi thuế, chưa được kê khai theo Khoản 6, Điều 7a được sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe có phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng phát hành trong kỳ xét ưu đãi từ ngày 1/1/2020 trở đi được áp dụng thuế suất 0% nếu đáp ứng quy định tại Khoản 3, Điều 2 Nghị định này. Theo đó, linh kiện tồn kho đã sử dụng để sản xuất, lắp ráp các loại xe ô tô có phiếu kiểm tra xuất xưởng phát hành trước ngày 1/1/2020 không được áp dụng thuế suất 0%.

Liên quan đến việc kiểm tra cơ sở sản xuất, gia công của DN theo Điều 7b của Nghị định, chi cục hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia chương trình ưu đãi thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xuất, gia công các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô giai đoạn năm 2020 -2024 (gọi tắt là chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô) thực hiện kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất, gia công; kiểm tra thực tế máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất, gia công theo quy định tại Khoản 7 Điều 7b.

Về thủ tục tiếp nhận và thông báo tham gia chương trình ưu đãi thuế, chi cục hải quan nơi DN đóng trụ sở chính hoặc nơi có nhà máy sản xuất, lắp ráp tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia chương trình ưu đãi thuế và phản hồi cho DN. Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký tham gia chương trình ưu đãi thuế, chi cục hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo danh sách DN đã đăng ký tham gia chương trình về cục hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục Hải quan. Cục CNTT & Thống kê hải quan có trách nhiệm công bố danh sách này lên website của Tổng cục Hải quan ngay trong ngày nhận được văn bản thông báo của chi cục hải quan.

Cơ quan Hải quan kiểm tra khai báo linh kiện NK tham gia chương trình ưu đãi thuế. Trường hợp hệ thống E-customs V5 có cảnh báo đối với tờ khai mã loại hình A43 thì cơ quan Hải quan thực hiện như sau: Đối với tờ khai luồng vàng, luồng đỏ, ngoài việc kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định thì cán bộ hải quan phải kiểm tra đối chiếu hàng hóa NK có thuộc trường hợp khai báo theo loại hình A43 hay không. Trường hợp DN khai báo chưa chính xác thì yêu cầu DN khai sửa đổi, bổ sung theo quy định.

Đối với tờ khai luồng xanh, cơ quan Hải quan lưu giữ thông tin các tờ khai luồng xanh có cảnh báo trên hệ thống E-customs V5 để kiểm tra, đối chiếu thông tin trên tờ khai với các thông tin dữ liệu có liên quan có trong các hệ thống thông tin của cơ quan Hải quan và hồ sơ chứng từ của DN nộp khi đề nghị áp dụng thuế suất 0%.

Nụ Bùi