Tổ chức thực hiện đúng quy định tại các Chương trình ưu đãi thuế

08:44 | 09/04/2022

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị cần đẩy mạnh tổ chức thực hiện các Chương trình ưu đãi thuế theo đúng quy định.

Hướng dẫn thực hiện Chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô
Xem xét gia hạn chương trình ưu đãi thuế cho ô tô sản xuất trong nước
Nhiều ưu đãi thuế được triển khai thực hiện
Xác định tiêu chí về sản lượng tối thiểu chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô

Theo Tổng cục Hải quan, thời gian qua, các đơn vị hải quan địa phương đã triển khai thực hiện tốt Chương trình ưu đãi thuế theo Điều 7a, Điều 7b Nghị định 125/2017/NĐ-CP, Nghị định 57/2020/NĐ-CP và Nghị định 101/2021/NĐ-CP, tuy nhiên, kết quả triển khai vẫn chưa được như kỳ vọng và còn nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

4253-11-5702-5
Hoạt động lắp ráp cho ô tô chạy điện vào diện ưu đãi thuế. Ảnh minh họa: HP

Theo đó, nhằm thực hiện đúng các quy định tại Điều 7a Nghị định 125/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 57/2020/NĐ-CP và Nghị định 101/2021/NĐ-CP, Điều 7b Nghị định 57/2020/NĐ-CP theo từng thời điểm hiệu lực của các Nghị định và các công văn chỉ đạo, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị khi triển khai cần tổ chức thực hiện đúng quy định tại các Chương trình ưu đãi thuế từ thủ tục thông báo doanh nghiệp tham gia chương trình, kiểm tra việc khai báo trên tờ khai hải quan khi làm thủ tục hải quan, kiểm tra hồ sơ đề nghị áp dụng thuế suất 0% đến thủ tục hoàn thuế và báo cáo số liệu hoàn thuế.

Trong đó, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện thủ tục thông báo doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế tại Điều 7a, Điều 7b theo hướng dẫn tại công văn số 1636/TCHQ-TXNK 27/3/2018 (Điều 7a) và công văn số 4929/TCHQ-TXNK ngày 24/7/2020 (Điều 7a và Điều 7b) để Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan cập nhật kịp thời trên website của Ngành.

Đồng thời, thực hiện kiểm tra và hướng dẫn doanh nghiệp khai báo mô tả tên hàng theo hướng dẫn tại các văn bản của Tổng cục Hải quan. Thực hiện kiểm tra hồ sơ, kiểm tra đối tượng và các điều kiện áp dụng Chương trình ưu đãi thuế theo quy định tại khoản 7 Điều 7a Nghị định 125/2017/NĐ-CP, Nghị định 57/2020/NĐ-CP, Nghị định 101/2021/NĐ CP và hướng dẫn tại công văn số 3782/TCHQ-TXNK ngày 28/6/2018 của Tổng cục Hải quan.

Đặc biệt, để triển khai các quy định trong Chương trình ưu đãi thuế đúng tiến độ, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng công tác báo cáo số liệu hoàn thuế theo hướng dẫn tại công văn số 3782/TCHQ-TXNK ngày 28/6/2018 và công văn số 6065/TCHQ-TXNK ngày 15/9/2020 của Tổng cục Hải quan.

Nụ Bùi