Lỗ hai năm liền, cổ phiếu ATG vào diện kiểm soát

12:36 | 06/04/2020

(HQ Online) - Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa có quyết định về việc đưa cổ phiếu ATG của Công ty CP An Trường An vào diện kiểm soát từ ngày 10/4.

lo hai nam lien co phieu atg vao dien kiem soat Cổ phiếu của Yeah1 bị vào diện cảnh báo
lo hai nam lien co phieu atg vao dien kiem soat Thua lỗ liên tiếp, cổ phiếu RIC bị đưa vào diện kiểm soát
lo hai nam lien co phieu atg vao dien kiem soat
Mỏ khai thác khoảng sản titan của An Trường An tại Bình Thuận. Ảnh: ST

Nguyên nhân do Công ty An Trường An có lợi nhuận sau thuế năm 2018 và năm 2019 lần lượt là âm 11,9 tỷ đồng và âm 12,1 tỷ đồng, căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018 và năm 2019, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát theo quy định tại Quy chế niêm yết chứng khoán tại HoSE.

Trước đó, vào tháng 12/2019, HoSE cũng đã ban hành quyết định đưa cổ phiếu ATG vào diện kiểm soát đặc biệt do công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo.

Như vậy, cổ phiếu ATG tiếp tục bị hạn chế về thời gian giao dịch, chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận do đang nằm trong diện bị kiểm soát đặc biệt, đồng thời sẽ được theo dõi dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát do lỗ 2 năm liên tục kể từ ngày 10/4.

Công ty An Trường An được thành lập năm 2005, hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư kinh doanh hạ tầng, khu công nghiệp, đầu tư cho thuê mặt bằng, văn phòng làm việc; khai thác khoảng sản.

Trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của An Trường An, kiểm toán viên đã nhấn mạnh về việc công ty tiếp tục bị lỗ 12,1 tỷ đồng trong năm 2019 và khoản lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2019 là 22,8 tỷ đồng. Và tại ngày kết thúc năm tài chính, các khoản nợ ngắn hạn của công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn của công ty là gần 25 tỷ đồng.

Theo kiểm toán viên, những điều kiện này, cùng những vấn đề khác cho thấy sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty trong 12 tháng tới.

Kiểm toán viên cũng nhấn mạnh rằng kế hoạch kinh doanh của ban tổng giám đốc đưa ra trong thuyết minh báo cáo tài chính vẫn còn nhiều khó khăn. Dựa theo đánh giá của ban tổng giám đốc, khả năng hoạt động liên tục của công ty dựa trên việc thu hồi các khoản đầu tư vào dự án và công ty con, nhận được các nguồn vốn đầu tư của các nhà đầu tư, cũng như việc đồng ý cho công ty giãn các khoản nợ đến hàng của các ngân hàng, nhà cung cấp.

Nguyễn Hiền