Không yêu cầu người nộp phí trước bạ xuất trình Tờ khai nguồn gốc phương tiện

14:45 | 04/01/2021

(HQ Online) - Thực hiện điểm 8 Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11/11/2020 của Chính phủ về việc bãi bỏ tờ khai nguồn gốc, Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng cục Thuế chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố không yêu cầu người nộp phí trước bạ xuất trình Tờ khai nguồn gốc đối với phương tiện giao thông đường bộ nhập khẩu từ ngày 1/12/2020.

Bãi bỏ thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc: Liên thông quản lý bằng dữ liệu
Sẵn sàng cung cấp thông tin Tờ khai nguồn gốc cho Cổng dịch vụ công quốc gia
Tờ khai đăng ký từ 1/12, cơ quan Hải quan không xác nhận tờ khai nguồn gốc
Ảnh minh họa. Ảnh: T.Bình.
Ảnh minh họa. Ảnh: T.Bình.

Trước đó, ngày 30/11/2020, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 14650/BTC-TCHQ hướng dẫn việc khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện nhập khẩu. Theo đó, cơ quan Hải quan không thực hiện thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với các lô hàng phương tiện nhập khẩu có tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 1/12/2020; chia sẻ dữ liệu điện tử để cơ quan công an cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện vận tải nhập khẩu.

Để thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 169/NQ-CP và công văn số 14650/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng cục Thuế có văn bản chỉ đạo cục thuế tỉnh, thành phố không yêu cầu người nộp phí trước bạ xuất trình Tờ khai nguồn gốc đối với phương tiện giao thông đường bộ nhập khẩu từ ngày 1/12/2020.

Trường hợp cần tra cứu thông tin nguồn gốc phương tiện giao thông vận tải nhập khẩu, Tổng cục Thuế liên hệ Tổng cục Hải quan (qua Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan) để thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu phương tiện nhập khẩu với hệ thống điện tử của cơ quan Hải quan.

N.Linh