Tờ khai đăng ký từ 1/12, cơ quan Hải quan không xác nhận tờ khai nguồn gốc

14:04 | 02/12/2020

(HQ Online) - Cơ quan Hải quan sẽ phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu phương tiện nhập khẩu với cơ quan đăng ký phương tiện giao thông.

Hơn 6.000 ô tô ngoại “đổ” về Việt Nam trong nửa tháng
Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc chiếm 92% sản lượng ô tô nhập khẩu trong tháng 10
Xem xét bãi bỏ thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc xe nhập khẩu
ô tô NK qua cảng Hiệp Phước
Ô tô NK qua cảng Hiệp Phước

Hướng dẫn về thủ tục hải quan

Trước đó tại điểm 8 Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11/11/2020 của Chính phủ phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2020 đã yêu cầu các bộ: Tài chính, Công an, Quốc phòng khẩn trương sửa đổi, bãi bỏ các quy định về tờ khai nguồn gốc không phù hợp, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu nguồn gốc xe nhập khẩu làm căn cứ thay thế tờ khai nguồn gốc và thực hiện thí điểm cấp đăng ký, biển số xe trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong quý IV năm 2020 để triển khai thực hiện trên toàn quốc từ năm 2021.

Triển khai chỉ đạo, Bộ Tài chính có công văn 14650/BTC-TCHQ hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nhập khẩu.

Cụ thể, loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ yêu cầu kê khai gồm: a) Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ quy định tại Điều 1 Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an; b) Phương tiện là xe cơ giới sử dụng vào mục đích quốc phòng quy định tại Thông tư số 102/2016/TT-BQP ngày 29/6/2016 của Bộ Quốc phòng.

Về nội dung khai trên tờ khai hải quan, ngoài các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu theo hướng dẫn tại mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC, kể từ ngày 1/12/2020, khi thực hiện thủ tục hải quan cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nhập khẩu, cục hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan thực hiện việc khai các thông tin gồm:

Khai đầy đủ thông tin của phương tiện theo đúng mẫu ban hành kèm công văn này dưới dạng file Excel (đinh dạng .xls); gửi file đính kèm tờ khai hải quan nhập khẩu qua Hệ thống khai hải quan điện tử theo hướng dẫn tại chi tiêu thông tin 1.63 mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Chi cục hải quan nơi tiếp nhận tờ khai hải quan nhập khẩu giải quyết thủ tục thông quan cho các lô hàng phương tiện nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật hải quan và pháp luật về quản lý chuyên ngành.

Sửa Thông tư bãi bỏ hoàn toàn thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc

Theo thông báo của Bộ Tài chính, đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc đối tượng đăng ký theo quy định tại Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an, cơ quan Hải quan không thực hiện thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với các lô hàng phương tiện nhập khẩu có tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 1/12/2020, trừ trường hợp hệ thống gặp sự cố, không thể thực hiện việc khai, chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện nhập khẩu cho cơ quan đăng ký phương tiện giao thông.

Tổng cục Hải quan phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu phương tiện nhập khẩu với cơ quan đăng ký phương tiện giao thông.

Đối với phương tiện là xe cơ giới sử dụng vào mục đích quốc phòng theo quy định tại Thông tư số 102/2016/TT-BQP ngày 29/6/2016 của Bộ Quốc phòng, cơ quan Hải quan tiếp tục thực hiện thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với hàng hóa là phương tiện là xe cơ giới sử dụng vào mục đích quốc phòng đến hết 30/6/2021.

Tổng cục Hải quan khẩn trương phối hợp với Cục Xe - máy thuộc Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) triển khai việc kết nối, chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện là xe cơ giới nhập khẩu phục vụ việc dăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới sử dụng vào mục đích quốc phòng.

Kể từ ngày 1/7/2021, người nhập khẩu thực hiện khai hồ sơ hải quan, cơ quan Hải quan chia sẻ dữ liệu điện tử với cơ quan đăng ký phương tiện.

Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Hải quan báo cáo bộ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT BTC ngày ngày 25/3/2015 và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, bãi bỏ hoàn toàn thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với phương tiện giao thông tại Quyết định số 2807/QĐ-BTC ngày 11/11/2009 ban hành và quy định mẫu Tờ khai nguồn gốc.

N.Linh