Kế hoạch vốn đầu tư của TKV năm 2021 tối đa không quá 6.704 tỷ đồng

10:02 | 31/03/2021

(HQ Online) - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Nhiều vướng mắc, TKV xin lùi kế hoạch cổ phần hóa Công ty mẹ
TKV mời thầu dự án nhiệt điện, nhà thầu Trung Quốc tấp nập nộp hồ sơ
Kế hoạch vốn đầu tư của TKV năm 2021 tối đa không quá 6.704 tỷ đồng
Phê duyệt sản lượng sản xuất than thành phẩm của TKV năm 2021 là 24,8 triệu tấn. Ảnh: Internet.

Theo các chỉ tiêu kế hoạch chính của KTV được phê duyệt trong năm 2021, sản lượng sản xuất than thành phẩm là 24,8 triệu tấn; sản lượng tiêu thụ than là 48,9 triệu tấn.

Ủy ban cũng phê duyệt tổng doanh thu Công ty mẹ năm 2021 là 92.500 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 2.000 tỷ đồng vf lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 1.600 tỷ đồng. Kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 tối đa không quá 6.704 tỷ đồng.

Ủy ban yêu cầu Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc TKV có trách nhiệm tổ chức kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển Công ty mẹ - TKV năm 2021 theo đúng quy định pháp luật; quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại TKV bảo toàn và phát triển.

Rà soát lại toàn bộ danh mục dự án dự kiến đầu tư trong năm 2021, chỉ quyết định đầu tư các dự án thật sự cần thiết, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV, phù hợp với khả năng triển khai thực hiện và giải ngân trong năm 2021; bảo đảm việc đầu tư hiệu quả, bảo toàn và gia tăng giá trị vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; phòng, chống đầu tư dàn trải, lãng phí, thất thoát vốn, tài sản của nhà nước và doanh nghiệp.

Đồng thời, chấp hành đúng quy định của pháp luật về: quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đầu tư, xây dựng; nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; chế độ báo cáo tài chính, báo cáo giám sát tài chính và các báo cáo khác theo quy định pháp luật và yêu cầu của cấp có thẩm quyền; việc thực hiện kết quả thanh tra, kiểm tra.

Hoài Anh