Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu mới có những thay đổi gì?

16:12 | 19/05/2021

(HQ Online) - Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ban hành tại Quyết định 1357/QĐ-TCHQ, có hiệu lực từ ngày 1/6/2021. Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu mới ban hành có điểm mới như thế nào so với bảng mã hiện hành?

Ban hành Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu mới
Châu Á là thị trường xuất nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam
Infographics: 8 tỉnh thành có kim ngạch xuất nhập khẩu “chục tỷ USD"
Chiến lược cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu bứt tốc trong Covid-19
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh

16 mã loại hình xuất khẩu và 24 mã loại hình nhập khẩu

Cụ thể, đối với loại hình xuất khẩu gồm 16 mã loại hình, trong đó sửa đổi 10 mã, gồm:

B11: Xuất kinh doanh

B12: Xuất sau khi đã tạm xuất

B13: Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu

E52: Xuất sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài

E62: Xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu

E82: Xuất nguyên liệu, vật tư thuê gia công ở nước ngoài

G23: Tái xuất hàng tạm nhập miễn thuế

G61: Tạm xuất hàng hóa

C22: Hàng hóa đưa ra khu phi thuế quan

H21: Xuất khẩu hàng khác

Đồng thời, bổ sung một 1 mã C12: Hàng hóa từ kho ngoại quan xuất đi nước ngoài.

Bảng mã loại hình mới cũng bãi bỏ 1 mã E56: Xuất sản phẩm gia công giao hàng tại nội địa.

5 mã được giữ nguyên gồm:

E42: Xuất khẩu sản phẩm của DNCX

E54: Xuất nguyên liệu gia công từ hợp đồng này sang hợp đồng khác

G21: Tái xuất hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất

G22: Tái xuất máy móc, thiết bị đã tạm nhập để phục vụ dự án có thời hạn

G24: Tái xuất khác.

Đối với loại hình nhập khẩu gồm 24 mã loại hình, trong đó sửa đổi 16 mã:

A11: Nhập kinh doanh tiêu dùng

A12: Nhập kinh doanh sản xuất

A31: Nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu

A41: Nhập kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện quyền nhập khẩu

A42: Thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa từ các loại hình khác, trừ tạm nhập

E13: Nhập hàng hóa khác vào DNCX

E15: Nhập nguyên liệu, vật tư của DNCX từ nội địa

E21: Nhập nguyên liệu, vật tư để gia công cho thương nhân nước ngoài

E41: Nhập sản phẩm thuê gia công ở nước ngoài

G12: Tạm nhập máy móc, thiết bị phục vụ dự án có thời hạn

G13: Tạm nhập miễn thuế

G14: Tạm nhập khác

G51: Tái nhập hàng hóa đã tạm xuất

C11 Hàng nước ngoài gửi kho ngoại quan

C21: Hàng đưa vào khu phi thuế quan

H11: Hàng nhập khẩu khác.

Tại bảng mã loại hình nhập khẩu bổ sung 2 mã gồm:

A43: Nhập khẩu hàng hóa thuộc Chương trình ưu đãi thuế

A44: Nhập hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế.

Đồng thời giữ nguyên 6 mã:

A21 Chuyển tiêu thụ nội địa từ nguồn tạm nhập

E11 Nhập nguyên liệu của DNCX từ nước ngoài

E23 Nhập nguyên liệu, vật tư gia công từ hợp đồng khác chuyển sang

E31 Nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu

E33 Nhập nguyên liệu, vật tư vào kho bảo thuế

G11 Tạm nhập hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất.

Tại Quyết định 1357/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan cũng quy định điều khoản chuyển tiếp nhằm xử lý đối với các trường hợp đã đăng ký tờ khai trước ngày quyết định này có hiệu lực.

Cụ thể đối với các tờ khai hải quan đã đăng ký theo loại hình tương ứng trước ngày Quyết định này có hiệu lực, nếu có thay đổi mục đích sử dụng và đăng ký tờ khai hải quan mới thì sử dụng mã loại hình theo quy định tại Quyết định này kể từ thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới.

Đối với các mã loại hình đã được quy định tại Quyết định này nhưng thủ tục hải quan chưa được quy định cụ thể tại các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính thì chưa thực hiện cho đến khi có quy định cụ thể.

Đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Trước đó, để thực hiện thống nhất việc khai báo đối với chỉ tiêu mã loại hình trên Hệ thống VNACCS cũng như mã loại hình khi thực hiện thủ tục khai trên tờ khai hải quan giấy khi triển khai thực hiện theo quy định của Luật Hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, ngày 1/4/2015, Tổng cục Hải quan có công văn số 2765/TCHQ-GSQL ban hành bảng mã loại hình và hướng dẫn sử dụng. Tuy nhiên, qua thời gian thực hiện, đã phát sinh một số vướng mắc cần phải ban hành bảng mã loại hình mới thay thế cho công văn số 2765/TCHQ-GSQL.

Chẳng hạn cần tách một số hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu để làm rõ một số mã loại hình phục vụ cho công tác thống kê, theo dõi, như: xuất nhập khẩu tại chỗ, mã chế độ riêng.

Mã A11, A12 cần phân loại rõ theo mục đích sử dụng của hàng hóa; mã A31 cần phân loại mục đích nhập khẩu trở lại để áp dụng chế độ quản lý phù hợp.

Ngoài ra, qua rà soát các quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế cũng cần điều chỉnh, bổ sung một số mã loại hình cho phù hợp với chính sách thuế như: bổ sung loại hình hàng hóa được thanh toán, nộp thuế bằng vốn ngân sách nhà nước, hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp ưu tiên…

Mặt khác, qua thực tế hoạt động thương mại quốc tế có phát sinh một số thủ tục hải quan mới liên quan đến việc khai và sử dụng mã loại hình xuất nhập khẩu theo công văn số 2765/TCHQ-GSQL nêu trên, như: xuất nhập khẩu suất ăn cho tàu bay của hãng hàng không nước ngoài, hãng hàng không Việt Nam xuất cảnh, nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam, nhập khẩu hàng hóa thuộc Chương trình ưu đãi miễn thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô, quản lý hàng hóa xuất kho ngoại quan…

N.Linh