Hướng dẫn thực hiện C/O mẫu RCEP

12:33 | 31/07/2022

(HQ Online) - Trước vướng mắc của Cục Hải quan Quảng Ngãi liên quan đến chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá Hiệp định RCEP, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn để thực hiện.

Lưu ý doanh nghiệp khi xin C/O xuất khẩu
Thuỷ sản Việt rộng cửa vào RCEP nhờ quy tắc xuất xứ nới lỏng
Nắm kỹ quy tắc xuất xứ cộng gộp trong RCEP để nâng cao lợi thế thuỷ sản Việt
undefined
Công chức Hải quan Quảng Ngãi hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp chế xuất. Ảnh: T.H

Theo đó, hiện nay Bộ Tài chính đang trình Chính phủ ban hành Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định RCEP giai đoạn 2022-2027. Sau khi Nghị định ban hành, Tổng cục Hải quan sẽ hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp doanh nghiệp khai sai biểu thuế nhập khẩu do chưa có Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định RCEP dẫn đến làm tăng số thuế phải nộp chưa đủ căn cứ để xử phạt theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Việc tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP được thực hiện theo Thông tư số 05/2022/TT-BCT ngày 18/02/2022 của Bộ Công Thương quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực.

Về trang thông tin điện tử kiểm tra thông tin về cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn trước đó tại công văn số 2844/TCHQ-GSQL ngày 12/7/2022.

Theo đó, Theo đó, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị kiểm tra thông tin về cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP trên trang thông tin điện tử: https://rcep.sharepoint.com.

Nội dung tra cứu bao gồm thông tin về cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP, cụ thể:

Thông tin về mẫu con dấu và chữ ký của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ký trên C/O (mục: Specimen Signatures).

Thông tin nhà xuất khẩu đủ điều kiện phát hành chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa (mục: List of Approved Exporter

N.Linh