Hướng dẫn thủ tục nhập mô hình xe ô tô tải điện làm mẫu cho sản xuất và trưng bày

15:15 | 11/06/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn Công ty TNHH Vĩnh Phát Motors thủ tục NK mô hình xe ô tô tải điện làm mẫu cho sản xuất và trưng bày.

Quy trình thủ tục nhập khẩu, chuyển nhượng ô tô, xe máy thuộc diện ưu đãi, miễn trừ
Quản lý xe ô tô được hưởng quyền ưu đãi nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng

Theo Tổng cục Hải quan, về chính sách mặt hàng, theo mô tả của Công ty TNHH Vĩnh Phát Motors thì không có thông tin về tình trạng cũ/mới của xe.

Do đó, trường hợp Công ty TNHH Vĩnh Phát Motors xác định mẫu xe ô tô NK không thuộc đối tượng cấm NK quy định tại điểm 9 mục 2 Phụ lục 1 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ thì áp dụng chính sách mặt hàng như sau: Quy định tại gạch đầu dòng số 6 điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ thì các điều kiện kinh doanh quy định tại Nghị định này không áp dụng đối với ô tô NK không tham gia giao thông công cộng, chỉ hoạt động trong phạm vi hẹp và ô tô NK theo hình thức tạm nhập tái xuất.

Như vậy, mẫu xe ô tô mô hình NK để nghiên cứu, đào tạo cho cán bộ, nhân viên, không tham gia giao thông không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định 116/2017/NĐ-CP.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc. 	Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc. Ảnh: N.Linh

Tại điểm g khoản 7 Điều 7 Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 9/11/2018 quy định sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được miễn kiểm tra chất lượng khi NK gồm có mẫu hàng để quảng cáo không có giá trị sử dụng; hàng mẫu để nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phục vụ sản xuất.

Đối chiếu với các thông tin do Công ty TNHH Vĩnh Phát Motors cung cấp thì trường hợp xác định hàng hóa là xe ô tô tải điện đã được lắp ráp, tháo rời một số chi tiết nhưng có đầy đủ các đặc trưng cơ bản của xe ô tô tải chạy bằng điện đã hoàn chỉnh (được lắp ráp thành hình chiếc xe ô tải, có khung gầm, động cơ điện và gắn với cabin, buồng lái, có bánh xe đầy đủ, chưa có thùng) thì thuộc nhóm 87.04, phân nhóm 8704.90, mã hàng cụ thể căn cứ vào khối lượng toàn bộ theo thiết kế của xe để xác định.

Trường hợp hàng hóa chỉ là mô phỏng theo 1 mẫu xe ô tô, các bộ phận chỉ là mô phỏng, không hoạt động được, được thiết kế cho mục đích trưng bày (ví dụ, dùng trong giáo dục hoặc triển lãm), không sử dụng được cho các mục đích khác thì được phân loại vào nhóm 90.23, mã số 9023.00.00 “Các dụng cụ, máy và mô hình, được thiết kế cho mục đích trưng bày (ví dụ, dùng trong giáo dục hoặc triển lãm), không sử dụng được cho các mục đích khác”.

Về chính sách thuế NK, khoản 10 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK quy định miễn thuế NK đối với: “Hàng hóa không nhằm mục đích thương mại trong các trường hợp sau: hàng mẫu; ảnh, phim, mô hình thay thế cho hàng máu, ấn phẩm quảng cáo số lượng nhỏ”.

Khoản 1 Điều 27 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định miễn thuế NK đối với: “Hàng mẫu, ảnh về hàng mẫu, phim về hàng mẫu, mô hình thay thế cho hàng mẫu có trị giá hải quan không vượt quá 50.000 đồng Việt Nam hoặc đã được xử lý để không thể được mua bản hoặc sử dụng, chỉ để làm mẫu”.

Đối chiếu với các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Vĩnh Phát Motors NK xe ô tô tải điện (đã được xử lý để không thể được mua bán, không vận hành trên đường hoặc sử dụng được) làm hàng mẫu thì được miễn thuế NK theo quy định tại khoản 10 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK.

Liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt, điểm d khoản 1 Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 quy định: “Xe ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng” thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trường hợp hàng hóa NK của Công ty TNHH Vĩnh Phát Motors đã được xử lý phù hợp cho mục đích làm mẫu thì không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Về thuế GTGT, Điều 2 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: “Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này”.

Theo đó, hàng hóa NK của Công ty TNHH Vĩnh Phát Motors phải chịu thuế GTGT khi NK.

Nụ Bùi