Hướng dẫn kiểm tra bảo quản hàng hóa trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát

20:03 | 22/07/2021

(HQ Online) - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch có hiệu quả vừa đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu được thông suốt, Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra bảo quản hàng hóa trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp.

Hướng dẫn kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu cần bảo quản đặc biệt
Hải quan TP Hồ Chí Minh: Phát huy hiệu quả kiểm tra hàng qua máy soi trong mùa dịch
Công chức Hải quan TPHCM kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. 	Ảnh: T.H
Công chức Hải quan TPHCM kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: T.H

Cụ thể, đối với việc kiểm tra bảo quản hàng hoá theo quy định tại điểm b.1.1 khoản 5 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC, tạm thời không tiến hành kiểm tra việc bảo quản hàng hoá cho đến khi Tổng cục Hải quan có thông báo mới.

Trường hợp quá thời hạn quy định tại điểm a.1 khoản 5 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC mà cơ quan Hải quan chưa nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành, Tổng cục Hải quan yêu cầu chi cục hải quan có văn bản trao đổi với cơ quan kiểm tra chuyên ngành để làm rõ lý do chậm trả kết quả kiểm tra chuyên ngành.

Về kiểm tra địa điểm bảo quản theo quy định tại điểm b.1.3 khoản 5 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC, Tổng cục Hải quan hướng dẫn căn cứ hồ sơ đề nghị đưa hàng về bảo quản do doanh nghiệp nộp qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC, chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai lần đầu tạm thời không tiến hành kiểm tra địa điểm bảo quản hàng hoá, yêu cầu doanh nghiệp cung cấp các hình ảnh trực tuyến thông qua các thiết bị ghi hình về địa điểm bảo quản hàng hoá để giải quyết thủ tục.

Tổng cục Hải quan giao cục hải quan tỉnh, thành phố căn cứ tình hình, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn quản lý chỉ đạo các chi cục trực thuộc tăng cường công tác thu thập thông tin, đánh giá rủi ro đối với các trường hợp tạm thời chưa kiểm tra việc bảo quản hàng hóa, địa điểm bảo quản hàng hóa do dịch bệnh Covid-19.

Khi có thông tin về việc lô hàng nhập khẩu không được bảo quản theo đúng quy định của pháp luật hoặc không đưa về địa điểm bảo quản theo thời hạn đã đăng ký thì tiến hành kiểm tra ngay hoặc gửi yêu cầu cho chi cục hải quan nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa để kiểm tra. Việc kiểm tra phải đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 và tuân thủ quy định của Bộ Y tế, chính quyền địa phương.

N.Linh