Hướng dẫn kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu cần bảo quản đặc biệt

08:38 | 20/07/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra thực tế đối với hàng hóa nhập khẩu có điều kiện bảo quản đặc biệt.

Đảm bảo “luồng Xanh quốc gia” thông suốt, đặc biệt là lương thực, thực phẩm
Rà soát, kiểm tra xuất nhập khẩu hàng hóa giống hệt hoặc tương tự để phân loại đúng quy định
Hướng dẫn việc thông quan hàng hóa xuất khẩu theo Nghị định 85/2019/NĐ-CP
Công chức Hải quan TPHCM kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. 	Ảnh: T.H
Công chức Hải quan TPHCM kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: T.H

Trước đó, Tổng cục Hải quan nhận được nhiều kiến nghị về việc kiểm tra thực tế hàng hóa của một số doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng có điều kiện bảo quản đặc biệt như: tân dược, sinh phẩm, vắc xin là những sản phẩm nhạy cảm với nhiệt độ môi trường cần được bảo quản trong tình trạng đặc biệt nghiêm ngặt ở nhiệt độ thấp…

Để tạo điều kiện trong việc giải quyết thủ tục hải quan cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn các cục hải quan thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu có yêu cầu bảo quản đặc biệt, không thể thực hiện kiểm tra thực tế tại địa điểm kiểm tra của cơ quan Hải quan.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 29 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) của Bộ Tài chính để chỉ đạo các chi cục hải quan và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan thay thế công văn hướng dẫn số 3329/TCHQ-GSQL ngày 2/7/2021.

N.Linh