Hơn 135.000 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Cha Lo

13:49 | 24/02/2021

(HQ Online) - Từ ngày 1/1 đến 21/2, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo (Cục Hải quan Quảng Bình) đã làm thủ tục cho 2.946 tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh; tổng kim ngạch đạt trên 164,3 triệu USD.

Thông quan trở lại hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Cha Lo
Cách ly 45 hành khách nhập cảnh qua cửa khẩu Cha Lo
Cửa khẩu Cha Lo: Nhộn nhịp những xe hàng
Trâu, bò nhập khẩu không còn ách tắc cục bộ tại cửa khẩu Cha Lo
Hàng hoán xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Cha Lo, Quảng Bình.
Hàng hoá xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Cha Lo, Quảng Bình.

Trong đó có 443 tờ khai xuất khẩu, 1.086 tờ khai nhập khẩu và 1.415 tờ khai quá cảnh; tổng trọng lượng hàng hóa là 358.512 tấn (135.725 tấn hàng hóa XNK)

So với cùng kỳ năm 2020, đối với hàng hóa XNK tăng 13,3% về số lượng tờ khai XNK, tăng 32,3% về trọng lượng hàng hóa, tăng 25,98% về kim ngạch.

Đối với hàng quá cảnh tăng 66% về số lượng tờ khai, tăng 1,3% về trọng lượng và tăng 9,7% kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng số lượt phương tiện đã làm thủ tục XNC là 17.728 lượt (gồm 8.806 lượt XC; 8.922 lượt NC), giảm 25,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo cũng ghi nhận có 120 doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan theo Hệ thống VNACCS/VCIS, chiếm 100% tổng số tờ khai XNK.

Quang Hùng