HNX thống nhất tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu từ 31/12/2022

15:33 | 21/07/2021

(HQ Online) - Theo Thông tư 57/2021/TT-BTC quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác, chậm nhất đến hết ngày 31/12/2022, Sở GDCK Hà Nội (HNX) thống nhất tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổ chức thành công phiên mua lại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn đầu tiên tại HNX
Hướng dẫn nhà đầu tư giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm
Nhiều yếu tố hỗ trợ Việt Nam phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế
HNX thống nhất tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu từ 31/12/2022
Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2021, HoSE hoàn thành việc chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ HoSE sang HNX. Ảnh: Internet.

Trong thời hạn này, HNX, Sở GDCK TPHCM (HoSE) thực hiện tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu như sau:

HNX tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương; tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp niêm yết; tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; tiếp nhận trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ HoSE và tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu mới.

HoSE tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu chính quyền địa phương đã niêm yết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành cho đến ngày đáo hạn; thực hiện chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ HoSE sang HNX và không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu mới.

Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2021, HoSE hoàn thành việc chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ HoSE sang HNX.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam xây dựng kế hoạch chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết tại HoSE sang HNX theo quy định nêu trên và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi triển khai.

Trường hợp đến hết ngày 30/9/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam chưa đi vào hoạt động, HoSE có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết tại HoSE sang HNX theo quy định nêu trên trên cơ sở phối hợp với HNX và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi triển khai.

Hoài Anh