Hải quan An Giang kiến nghị tháo gỡ vướng mắc cho nhập khẩu lúa, gạo

10:58 | 28/09/2021

(HQ Online) - Lượng lúa, gạo nhập khẩu qua các cửa khẩu An Giang rất lớn, mỗi tháng cả trăm nghìn tấn. Cơ quan Hải quan đang gặp vướng mắc liên quan đến việc thực hiện thủ tục nhập khẩu lúa có xuất xứ từ Campuchia.

0328-img-2323
Công chức hải quan cửa khẩu Khánh Bình làm thủ tục cho xe chở nông sản nhập khẩu. Ảnh: T.H

Gần 1 triệu tấn lúa nhập khẩu qua An Giang

Ngày 13/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2021/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2021 - 2022, có hiệu lực từ ngày 13/9/2021.

Trong quá trình thực hiện, tại Cục Hải quan An Giang đã phát sinh vướng mắc liên quan đến việc thực hiện thủ tục nhập khẩu lúa có xuất xứ từ Campuchia.

Trong đó, phát sinh vướng mắc về thực hiện thủ tục nhập khẩu lúa, gạo khi doanh nghiệp nộp C/O mẫu E do Campuchia cấp.

Tại Điều 4 Nghị định số 83/2021/NĐ-CP ngày 13/9/2021 của Chính phủ quy định về điều kiện để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% là: Hàng hóa nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan có thẩm quyền của Campuchia cấp và làm thủ tục hải quan nhập khẩu tại các cặp cửa khẩu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

Theo Cục Hải quan An Giang, quy định tại Nghị định số 83/2021/NĐ-CP có thể được hiểu là để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt khi nhập khẩu mặt hàng lúa gạo có xuất xứ Campuchia, doanh nghiệp sử dụng C/O mẫu S và được trừ lùi hạn ngạch. Sau khi hết lượng hạn ngạch theo quy định, doanh nghiệp sử dụng C/O các mẫu theo các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam và Campuchia cùng là thành viên (như C/O mẫu E theo quy định tại Nghị định số 153/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ) để được hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2021 đến nay tại các chi cục hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh An Giang thực hiện thủ tục nhập khẩu mặt hàng lúa từ Campuchia theo hướng dẫn tại công văn số 7956/TCHQ-GSQL ngày 18/12/2020 của Tổng cục Hải quan. Theo đó, doanh nghiệp nộp C/O mẫu E do Campuchia cấp để hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ACFTA theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2018-2022 với tổng trọng lượng khoảng 982 nghìn tấn.

Vậy khi Nghị định số 83/2021/NĐ-CP có hiệu lực, Cục Hải quan tỉnh An Giang có tiếp tục áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (C/O mẫu E do Campuchia cấp) để thực hiện thủ tục nhập khẩu lúa gạo khi doanh nghiệp nộp C/O mẫu E do Campuchia cấp theo hướng dẫn tại công văn số 7956/TCHQ-GSQL ngày 18/12/2020 của Tổng cục Hải quan?

Cục Hải quan An Giang đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Hải quan.

Chưa có hướng dẫn về hạn ngạch

Trong quá trình làm thủ tục cho doanh nghiệp, cơ quan Hải quan còn vướng mắc về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu lúa, gạo theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 83/2021/NĐ-CP.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 83/2021/NĐ-CP, khi doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 của Nghị định thì được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo số lượng hạn ngạch nhập khẩu quy định là 300.000 tấn gạo (tỷ lệ quy đổi: 2 kg thóc (lúa) = 1 gạo), nhưng đến nay, Bộ Công Thương vẫn chưa có văn bản hưởng dẫn việc áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Thực hiện theo Thông tư số 08/2019/TT-BCT, Tổng cục Hải quan có công văn số 5302/TCHQ-GSQL năm 2019 về việc hướng dẫn quản lý, theo dõi gạo và lá thuốc lá khô nhập khẩu có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia.

Theo đó, việc trừ lùi hạn ngạch thuế quan được thực hiện: “Ngay sau khi thông quan hàng hóa, chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai gửi báo cáo số liệu nhập khẩu mặt hàng gạo có xuất xứ từ vương quốc Campuchia về Tổng cục Hải quan (qua Cục giám sát quản lý về hải quan để theo dõi trừ lùi ”.

Tuy nhiên, hiện nay Thông tư số 08/2019/TT-BCT hết hiệu lực và Nghị định số 83/2021/NĐ-CP được ban hành có hiệu lực thực hiện ngày 13/09/2021 nhưng đến nay vẫn chưa có thông tư hay công văn hướng dẫn về việc áp dụng hạn ngạch cũng như việc quản lý hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng lúa, gạo nhập khẩu có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S.

Theo Cục Hải quan An Giang, trong khi chờ hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, trước mắt tạm thời để tránh ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu, tránh tổn thất cho doanh nghiệp (do mặt hàng lúa mau hư, mau hỏng), khi doanh nghiệp nộp C/O mẫu S để nhập khẩu mặt hàng lúa có đủ điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Điều 4 của Nghị định số 83/2021/NĐ-CP, các chi cục trực thuộc Cục Hải quan An Giang áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt và thông quan theo quy định, đồng thời gửi báo cáo theo hướng dẫn tại điểm b.2 khoản 2 công văn số 5302/TCHQ-GSQL ngày 19/8/2019 của Tổng cục Hải quan.

Lê Thu