Hà Nội công bố mức thu nhiều phí và lệ phí

14:39 | 08/07/2020

(HQ Online) - HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP Hà Nội.

Hà Nội thông qua mức học phí của cấp học mầm non và phổ thông công lập
Đề xuất giảm mức thu phí đường bộ đến hết 31/12/2020
Giảm 50% phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp căn cước công dân

Theo Tờ trình do Giám đốc Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn trình tại kỳ họp, UBND TP Hà Nội đề xuất giữ nguyên quy định thu; chỉ thay đổi căn cứ pháp lý đối với 14 khoản phí và 4 khoản lệ phí hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

0120 unnamed
Một loạt phí và lệ phí được giữ nguyên.

Hà Nội cũng giữ nguyên 2 khoản phí và 2 khoản lệ phí hướng dẫn tại các Nghị định, Thông tư của Chính phủ, Bộ Tài chính là: lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống; lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

Đáng chú ý, với lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống, ngày 28/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP quy định về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, theo đó, từ ngày 28/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020, mức thu lệ phí trước bạ chỉ bằng 50% mức thu quy định tại các Nghị quyết hiện hành của HĐND TP về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương.

Như vậy, từ ngày 28/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020, tiền lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống của xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước là 12% x Giá tính lệ phí trước bạ theo quy định x 50%.

Từ ngày 1/1/2021 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại các Nghị quyết hiện hành của HĐND TP, do đó UBND TP không đề xuất điều chỉnh quy định tại Nghị quyết.

Bên cạnh đó, UBND TP đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu theo quy định tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính, bao gồm: phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố; phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lệ phí hộ tịch. Trong đó, sẽ miễn lệ phí hộ tịch khi đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật; đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

Đối với các công việc hộ tịch thực hiện tại UBND cấp xã, đề xuất giữ nguyên mức thu đang thực hiện, chỉ xác định lại tên công việc hộ tịch đúng quy định.

Đối với các công việc hộ tịch thực hiện tại UBND cấp huyện, đề xuất bổ sung quy định thu lệ phí đối với công việc hộ tịch thực hiện tại UBND cấp huyện gồm: đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, đăng ký giám hộ; chấm dứt giám hộ.

Sở Tư pháp đề xuất mức thu lệ phí hộ tịch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện đối với việc đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn là 25.000đ, bằng 50% mức thu lệ phí đăng ký khai sinh, khai tử không đúng hạn.

D.Ngân