Giảm 50% phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp căn cước công dân

16:19 | 22/06/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 61/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp căn cước công dân.

giaam 50 phi tham dinh phe duyet thiet ke phong chay chua chay va le phi cap can cuoc cong dan Chính thức giảm 50% phí trong lĩnh vực xử lý vụ việc cạnh tranh
giaam 50 phi tham dinh phe duyet thiet ke phong chay chua chay va le phi cap can cuoc cong dan Tiếp tục giảm phí, lệ phí cho nhiều lĩnh vực
giaam 50 phi tham dinh phe duyet thiet ke phong chay chua chay va le phi cap can cuoc cong dan Giảm tỷ lệ trích lại cho cơ quan thu phí, lệ phí xuất, nhập cảnh, cư trú
giaam 50 phi tham dinh phe duyet thiet ke phong chay chua chay va le phi cap can cuoc cong dan
Lệ phí cấp thẻ căn cước công dân cũng được giảm 50%. Ảnh: internet.

Nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19, ngày 22/6/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/2020/TT-BTC để giảm phí trong lĩnh vực kiểm định, thẩm định phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân.

Theo đó, kể từ ngày 22/6 đến hết ngày 31/12/2020, tất cả các dịch vụ trên đều được giảm 50% mức phí, lệ phí so với quy định hiện hành.

Cụ thể, đối với phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy, kể từ ngày 22/6, tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy sẽ được giảm 50% mức thu phí quy định tại Mục I, Mục II, Điểm 2 Mục VI, Mục VII, Mục VIII, Mục IX Phần A và Phần B Biểu phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy ban hành kèm theo Thông tư số 227/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016; đồng thời, giảm 50% mức thu phí quy định tại Mục III, Mục IV, Mục V, Điểm 1 Mục VI Phần A Điều 1 Thông tư số 112/2017/TT-BTC.

Đối với phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy, kể từ ngày 22/6, tổ chức, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy sẽ chỉ phải nộp bằng 50% mức thu phí quy định tại Điều 5 Thông tư số 258/2016/TT-BTC.

Đối với lệ phí cấp Căn cước công dân, kể từ ngày 22/6, tất cả các công dân Việt Nam đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân cũng được giảm 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC.

Sau ngày 1/1/2021, các quy định nộp phí trên sẽ trở lại quy định trước ngày 22/6/2020.

Hồng Vân