Gần 67 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong nửa đầu năm 2019

08:22 | 30/06/2019

(HQ Online) - Trong 6 tháng đầu năm 2019 có gần 67 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đây là số lượng doanh nghiệp đăng ký cao nhất trong 5 năm qua.

gan 67 nghin doanh nghiep thanh lap moi trong nua dau nam 2019 Doanh nghiệp thành lập mới cao nhất kể từ đầu năm
gan 67 nghin doanh nghiep thanh lap moi trong nua dau nam 2019 Doanh nghiệp thành lập mới giảm 41% trong tháng 2
gan 67 nghin doanh nghiep thanh lap moi trong nua dau nam 2019 131 nghìn doanh nghiệp thành lập mới năm 2018
gan 67 nghin doanh nghiep thanh lap moi trong nua dau nam 2019
Số doanh nghiệp thành lập mới nửa đầu năm 2019 cao nhất trong 5 năm qua. Ảnh: Internet.

Thông tin từ Tổng cục Thống kê về hoạt động của doanh nghiệp cho thấy, làn sóng khởi nghiệp tiếp tục là kênh huy động vốn và nâng cao năng lực sản xuất cho nền kinh tế.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2019 có gần 67 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, số lượng doanh nghiệp đăng ký cao nhất trong 5 năm qua. Nếu tính chung cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký tăng thêm, trong 6 tháng đầu năm nay ước tính các doanh nghiệp bổ sung vốn đăng ký cho nền kinh tế gần 2,2 triệu tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 21,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng năm nay lên gần 88,6 nghìn doanh nghiệp.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 6 tháng đầu năm nay là 21,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm nay còn có 21,8 nghìn doanh nghiệp ngưng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, trong đó có 11 nghìn doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo chương trình chuẩn hóa dữ liệu năm từ năm 2018, chiếm 50,3% tổng số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; doanh nghiệp thông báo giải thể là 6,4 nghìn doanh nghiệp, chiếm 29,6% và 4,4 nghìn doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, chiếm 20,1%.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 6 tháng đầu năm 2019 là 7,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong tháng 6/2019, cả nước có 12.960 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 190,5 nghìn tỷ đồng, tăng 21,2% về số doanh nghiệp và tăng 49,7% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Trong tháng, cả nước còn có 2.137 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 13,2% so với tháng trước; 2.351 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 1,1%; có 2.931 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 40,3%; 1.455 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 36,5%.

Hoài Anh