Đính chính quy định tại Thông tư 108/2021/TT-BTC

09:14 | 24/11/2022

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa thực hiện đính chính một số quy định liên quan đến Thông tư 108/2021/TT-BTC.

Đính chính quy định tại Thông tư 108/2021/TT-BTC
Ảnh minh hoạ. Ảnh: Thuỳ Linh.

Theo đó, Bộ Tài chính có Công văn số 12066/BTC-ĐT về việc đính chính Thông tư 108/2021/TT- BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Qua rà soát, Bộ Tài chính phát hiện lỗi kỹ thuật tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư 108/2021/TT-BTC ngày 8/12/2021.

Bộ Tài chính đính chính như sau:

Tại điểm a khoản 2 Điều 6 đã in: “Đối với số kinh phí tiết kiệm được đến hết ngày 31/1/2021 chưa sử dụng hết: Nộp trả ngân sách nhà nước và hạch toán điều chỉnh giảm số vốn đã giải ngân của từng dự án tương ứng”.

Nay sửa thành: “Đối với số kinh phí tiết kiệm được đến hết ngày 31/1/2022 chưa sử dụng hết: Nộp trả ngân sách nhà nước và hạch toán điều chỉnh giảm số vốn đã giải ngân của từng dự án tương ứng”.

Thùy Linh