Điều kiện nào để được hoàn thuế bảo vệ môi trường?

11:02 | 30/11/2022

(HQ Online) - Công ty TNHH sản xuất và thương mại công nghiệp Việt Nam đề nghị cơ quan Hải quan giải đáp và hướng dẫn về điều kiện nào để được hoàn thuế bảo vệ môi trường.

Hàng hóa NK bảo vệ môi trường được hưởng chính sách ưu đãi miễn thuế
Bao bì phải chịu thuế bảo vệ môi trường và không thuộc trường hợp được hoàn thuế
Điều kiện để nguyên liệu xuất nhập khẩu tại chỗ được miễn thuế

Theo Tổng cục Hải quan, Điều 11 Luật Thuế bảo vệ môi trường, Điều 6 Nghị định 67/2011/NĐ-CP, Điều 8 Thông tư 152/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường thì người nộp thuế bảo vệ môi trường được hoàn thuế bảo vệ môi trường đã nộp trong một số trường hợp.

Công chức Cục Hải quan Hà Nam Ninh kiểm tra sau thông quan kho hàng vải nhập khẩu. Hà Nam Ninh, ngày 12.7.2022. Ảnh Văn Tá
Công chức Cục Hải quan Hà Nam Ninh kiểm tra sau thông quan kho hàng vải nhập khẩu. Ảnh: Văn Tá

Cụ thể, trường hợp hàng hóa NK còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giảm sát của cơ quan Hải quan được tái xuất ra nước ngoài; hàng hóa NK để giao, bán cho nước ngoài thông qua đại lý tại Việt Nam; xăng, dầu bán cho phương tiện vận tải của hãng nước ngoài trên tuyến đường qua cảng Việt Nam hoặc phương tiện vận tải của Việt Nam trên tuyến đường vận tải quốc tế theo quy định của pháp luật; hàng hóa tạm nhập để tái xuất theo phương thức kinh doanh hàng tạm nhập, tái xuất được hoàn lại số thuế bảo vệ môi trường đã nộp tương ứng với số hàng tái xuất; hàng NK do người NK tái xuất (kể cả trưởng hợp trả lại hàng) ra nước ngoài được hoàn lại số thuế bảo vệ môi trường đã nộp đối với số hàng tái xuất ra nước ngoài; hàng tạm nhập để tham gia hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm được hoàn lại số thuế bảo vệ môi trường đã nộp tương ứng với số hàng hoa khi tái xuất ra nước ngoài.

Do đó, việc hoàn thuế bảo vệ môi trường theo các trường hợp quy định trên chỉ thực hiện đối với hàng hóa thực tế XK. Thủ tục, hồ sơ, trình tự, thẩm quyền giải quyết hoàn thuế bảo vệ môi trường đối với hàng XK được thực hiện theo quy định như đối với việc giải quyết hoàn thuế NK theo quy định của pháp luật về thuế XNK.

Đối chiếu với trường hợp của Công ty TNHH sản xuất và thương mại công nghiệp Việt Nam NK túi dùng bọc vật liệu giúp chống gỉ bề mặt kim loại và bảo quản chống ăn mòn dùng trong công nghiệp, bằng nhựa FE (chịu thuế bảo vệ môi trường và đã đóng thuế đầy đủ theo quy định), nhưng bán trực tiếp cho Công ty TNHH Exedy Việt Nam (với đơn giá chưa bao gồm thuế bảo vệ môi trường). Sau đó, Công ty TNHH sản xuất và thương mại công nghiệp Việt Nam sử dụng 100% đóng gói sản phẩm và XK thì không thuộc đối tượng hoàn thuế bảo vệ môi trường.

Nụ Bùi