Hàng hóa NK bảo vệ môi trường được hưởng chính sách ưu đãi miễn thuế

09:01 | 29/10/2022

(HQ Online) - Dự án bảo vệ môi trường, thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư được hưởng chính sách ưu đãi miễn thuế đối với hàng hóa NK theo quy định tại khoản 11 hoặc khoản 19 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh về bảo vệ môi trường được ưu đãi thuế, phí, lệ phí
Hàng nhập phục vụ sản xuất của dự án ưu đãi đầu tư có được hoàn thuế nhập khẩu?
Bộ Tài chính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu

Trước thắc mắc của Công ty CP môi trường năng lượng Thăng Long về việc ưu đãi thuế NK cho dự án đầu tư, theo Tổng cục Hải quan khoản 11, khoản 19 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK; Điều 14, Điều 25 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định về việc miễn thuế đối với hàng hóa NK tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và hàng hóa NK để bảo vệ môi trường đã quy định rõ.

Những thách thức về phát triển bền vững cho thấy sự cần thiết cần phải có một cách tiếp cận mới trong việc cung cấp lương thực toàn cầu mà không gây tác động đến trái đất.
Hoạt động sản xuất bao bì tại DN. Ảnh minh họa

Cũng tại khoản 1 Điều 17 Luật Thuế XK, thuế NK; Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định về thông báo Danh mục miễn thuế; Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ, thủ tục miễn thuế.

Ngoài ra, tại điểm 1, mục 3, Danh mục A, phụ lục 1, Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ được sửa đổi tại điểm 1, mục 3, Danh mục A, phụ lục 1, Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định ngành nghề thu gom, xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải tập trung thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Theo đó, trường hợp dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghệ cao phát năng lượng của Công ty CP môi trường năng lượng Thăng Long là dự án bảo vệ môi trường, thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định thì dự án được hưởng chính sách ưu đãi miễn thuế đối với hàng hóa NK theo quy định tại khoản 11 hoặc khoản 19 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK.

Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty CP môi trường năng lượng Thăng Long đối chiếu các quy định nêu trên, lựa chọn áp dụng chính sách miễn thuế và liên hệ với cơ quan Hải quan nơi thực hiện dự án hoặc cơ quan Hải quan nơi đóng trụ sở chính hoặc cơ quan Hải quan nơi dự kiến NK hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.

Nụ Bùi