Đề xuất thực hiện bảo hiểm đối với phương tiện XNC và hàng NK qua đường bưu điện

14:49 | 19/12/2022

(HQ Online) - Bưu điện tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản đề xuất Tổng cục Hải quan phối hợp triển khai thực hiện quy định bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) bắt buộc đối với phương tiện XNC và hàng NK qua bưu điện.

Không thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu hàng chuyển phát nhanh nếu tờ khai chưa đủ thông tin
Hàng không, chuyển phát nhanh, bưu điện: tuyến đường tiềm ẩn phức tạp về ma túy
Khuyến khích nộp hồ sơ quyết toán thuế qua bưu điện

Theo Bưu điện tỉnh Lạng Sơn, điểm c điều 9 Nghị định 03/2021/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc TNDS dân sự của chủ xe cơ giới quy định: “...xe cơ giới nước ngoài tạm nhập, tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới một năm, niên hạn sử dụng xe cơ giới nhỏ hơn một năm theo quy định của pháp luật; xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ Công An” đều bắt buộc phải mua bảo hiểm TNDS.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (Cục Hải quan Lạng Sơn). 	Ảnh: H.Nụ
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (Cục Hải quan Lạng Sơn). Ảnh: H.Nụ

Điều 74, 75 Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP; Thông tư 50/2018/TT-BTC ngày 23/5/2018 của Bộ Tài chính; Luật số 40/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy đã quy định rõ phòng cháy chữa cháy trong khai thác, chế biến, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng, bảo quản sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ và vật tư, hàng hóa khác có hiểm nguy về cháy, nổ.

Cũng tại Nghị định số 97/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (BHCNBB). Trong đó tại khoản b điều 4 chương 2 quy định đối tượng bảo hiểm là “Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm”.

Quy định tại mục 18.2 nêu rõ kho hàng hóa, vật tư cháy được (kho độc lập, không nằm trong phạm vi nhà xưởng, cơ sở hoạt động sản xuất) và mục 8.3 hàng hóa vật tư không cháy đựng trong các bao bì cháy được (độc lập, không nằm trong phạm vi nhà máy, cơ sở sản xuất). Cụ thể như: gạch, gốm sứ, xi măng, kim loại, phụ tùng cơ khí, nước khoáng và đố uống các loại...; một số hàng hóa XNK, hàng hóa vận chuyển đường bộ, hàng hóa lưu kho, hàng hóa quá cảnh, mua bán hàng hóa quốc tế có nguy cơ cháy, nổ cần phải mua bảo hiểm hàng hóa trong thương mại quốc tế; thực hiện trách nhiệm mua bảo hiểm cho hàng hóa tại Điều 36 Luật Thương mại và văn bản hợp nhất số 17/VBHN-VPQH của Văn phòng Quốc hội ngày 5/7/2019.

Bưu điện tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngày 14/11/2022, đơn vị được Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép thực hiện chức năng xác nhận bảo hiểm TNDS bắt buộc đối với phương tiện XNC, hàng hóa NK từ Trung Quốc trên Nền tảng cửa khẩu số và đang triển khai tại các cửa khẩu biên giới đất liền của Việt Nam tại tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, để triển khai có hiệu quả việc vận chuyển hàng hóa qua các cửa khẩu đường bộ tại các cửa khẩu biên giới, đất liền trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là tại các Bưu cục ngoại dịch, Bưu cục kiểm quan, Bưu cục cửa khẩu và đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn đề xuất Tổng cục Hải quan hỗ trợ Bưu điện tỉnh Lạng Sơn triển khai hiệu quả cung ứng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa xuyên biên giới theo Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 9984/2022/QTG do cục Bản quyền Tác giả cấp ngày 24/11/2022 và các loại hình bảo hiểm bắt buộc đảm bảo an toàn, an ninh hàng hóa, quản trị rủi ro và tránh tổn thất cho DN/cá nhân/tổ chức tham gia dịch vụ XNK góp phần thu - đóng đủ thuế, tăng NSNN.

Nụ Bùi