Không thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu hàng chuyển phát nhanh nếu tờ khai chưa đủ thông tin

16:17 | 17/08/2022

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến khai tờ khai vận chuyển độc lập đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

Lưu ý khai thông tin hàng chuyển phát nhanh vận chuyển độc lập
Phát hiện nhiều lô hàng chuyển phát nhanh chứa hàng nghi cần sa, cỏ Mỹ
Gỡ vướng về vận đơn nhập khẩu hàng chuyển phát nhanh
Công chức Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (Cục Hải quan Hà Nội) kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: N.Linh
Công chức Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (Cục Hải quan Hà Nội) kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: N.Linh

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu đối với tờ khai vận chuyển độc lập của hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh nếu người khai hải quan khai không đầy đủ, chi tiết thông tin hàng hóa được vận chuyển thì không phê duyệt và không thực hiện thủ tục hải quan chuyển cửa khẩu.

Riêng đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính vẫn thực hiện theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 của Bộ Tài chính.

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã từng có văn bản chỉ đạo về vấn đề này sau khi rà soát các tờ khai vận chuyển độc lập đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, có hiện tượng tờ khai chưa khai đầy đủ thông tin về hàng hóa.

Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan không phê duyệt và không thực hiện thủ tục hải quan đối với các tờ khai vận chuyển độc lập được vận chuyển về các chi cục hải quan quản lý địa điểm tập kết kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh mà người khai hải quan khai không đầy đủ, chi tiết thông tin hàng hóa được vận chuyển.

Trường hợp thông tin hàng hóa của lô hàng cần vận chuyển vượt quá thiết kế của tờ khai vận chuyển độc lập thì các đơn vị hướng dẫn người khai thực hiện khai theo quy định tại mục I.2.a công văn 10169/BTC-TCHQ ngày 27/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan.

N.Linh