Đề xuất cơ chế tự chủ phù hợp với bệnh viện công lập

08:58 | 04/10/2022

(HQ Online) - Bộ Tài chính cho biết sẽ có ý kiến về cơ chế tự chủ với bệnh viện công lập trên cơ sở đánh giá và đề xuất của Bộ Y tế.

Người dân đăng ký KCB tại Bệnh viện Bạch Mai bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID (nguồn BHXH TP.Hà Nội).
Hiện có nhiều đơn vị bệnh viện công xin dừng tự chủ cơ chế tài chính vì gặp nhiều vướng mắc. Ảnh: Internet.

Gần đây, báo chí phản ánh về thực trạng nhiều đơn vị bệnh viện công xin dừng tự chủ cơ chế tài chính vì gặp nhiều vướng mắc. Phản hồi về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, ngày 5/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, các đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền giao tự chủ tài chính theo quy định thì tiếp tục thực hiện theo phương án tự chủ tài chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt đến hết năm 2022. Từ năm 2023, các đơn vị công lập xây dựng phương án tự chủ tài chính trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và các quy định có liên quan.

Đối với thông tin phản ánh về Bệnh viện Bạch Mai xin dừng thực hiện thí điểm tự chủ theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 19/5/2019 của Chính phủ về thí điểm tự chủ của 04 Bệnh viện thuộc Bộ Y tế, Bộ Tài chính cho biết, ngày 19/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP về thí điểm tự chủ của 4 Bênh viện thuộc Bộ Y tế, gồm: Bạch Mai, Chợ Rẫy, Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện K.

Trong đó, tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 33/NQ-CP quy định, thời gian thực hiện Nghị quyết là 2 năm kể từ khi Đề án Bệnh viện được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sau 2 năm, các bệnh viện sẽ thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế - dân số theo quy định của Chính phủ.

Ngày 17/2/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 268/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm tự chủ của Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2020-2021. Theo quy định nêu trên, từ năm 2022, Bệnh viện Bạch Mai thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế - dân số theo quy định của Chính phủ.

Bộ Tài chính thông tin, ngày 30/8/2022, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì họp với Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về cơ chế tự chủ của các bệnh viện công lập. Phó Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo giao Bộ Y tế đánh giá kết quả thực hiện 2 năm thực hiện cơ chế tự chủ của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K theo Nghị quyết số 33/NQ-CP, đánh giá kết quả các nhiệm vụ đã triển khai thực hiện, các nhiệm vụ chưa thực hiện, kết quả đạt được và tồn tại hạn chế; trên cơ sở đó Bộ Y tế đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ cơ chế tự chủ cho giai đoạn mới.

Do đó, sau khi Bộ Y tế đánh giá tình hình 2 năm thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP và đề xuất cơ chế tự chủ cho giai đoạn mới đối với Bệnh viện Bạch mai và Bệnh viện K, Bộ Tài chính sẽ có ý kiến theo quy định.

Thùy Linh