Đại hội đồng cổ đông của Eximbank tiếp tục bất thành

15:41 | 30/06/2020

(HQ Online) - Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tổ chức ngày 30/6 không thể tiến hành như kế hoạch do số lượng cổ đông tham dự không đủ túc số theo quy định.

dai hoi dong co dong cua eximbank tiep tuc bat thanh
Chỉ có 133 cổ đông tham dự ĐHĐCĐ của Eximbank sáng 30/6

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội, chỉ có 133 cổ đông tham dự, đại diện cho trên 215 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,54% tổng số cổ phần biểu quyết.

Căn cứ quy định tại luật Doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank, số cổ đông dự họp phải đại diện cho hơn 65% tổng số cổ phần biểu quyết mới đủ điều kiện tiến hành đại hội đồng cổ đông.

Ông Trần Ngọc Dũng, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông Eximbank đã tuyên bố đại hội không đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Eximbank năm 2020 sẽ được triệu tập lần thứ 2 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank. Hội đồng Quản trị Eximbank sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể theo trình tự thủ tục triệu tập được pháp luật quy định.

Trong năm 2019, đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Eximbank cũng bị hoãn và tạm dừng nhiều lần do còn nhiều ý kiến bất đồng giữa các cổ đông.

Hiện vấn đề nhân sự cấp cao của Eximbank đang thu hút sự chú ý của dư luận và cổ đông. Mới đây, ngày 25/6, Eximbank đã tiến hành họp và thống nhất bầu ông Yasuhiro Saitoh – hiện đang giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, thay ông Cao Xuân Ninh từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được HĐQT Eximbank công bố, dự kiến Eximbank sẽ trình đại hội bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm sát nhiệm kỳ VII (2020-2025). Đồng thời, trình cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII là 11 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập. Số lượng thành viên  ban kiểm sát nhiệm kỳ VII dự kiến là 3 thành viên.

Eximbank cũng trình đại hội thay đổi một số Điều lệ Ngân hàng. Theo Điều lệ hiện tại Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng, Eximbank đề xuất sửa đổi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng là Tổng giám đốc hoặc Chủ tịch HĐQT trong thời gian khuyết chức danh Tổng giám đốc mà chưa hoàn tất việc bổ nhiệm người khác thay thế.

Mặc dù giữa nội bộ các cổ đông có nhiều bất đồng, nhưng kết quả kinh doanh của Eximbank vẫn rất tích cực. Lợi nhuận trước thuế trong quý 1/2020 của Eximbank đã tăng 31% so với cùng kỳ, trong khi chi phí hoạt động giảm 7%. Hiện nay, các chỉ số an toàn vốn của ngân hàng được kiểm soát ở mức độ an toàn cao. Trong đó, hệ số an toàn vốn theo Basel 2 (phiên bản thứ 2 của Hiệp ước Basel) là 11,53% (so với quy định tối thiểu là 8%). Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn là 30% (so với quy định tối đa 40%).

Tỷ lệ dư nợ tín dụng trên vốn huy động hiện đang tuân thủ ở mức 81,42% (quy định tối đa là 85%) và các chỉ số an toàn thanh khoản khác đều được đảm bảo trong ngưỡng an toàn cao theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Năm 2020, Eximbank dự kiến lợi nhuận trước thuế là 1.318 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2019.

Nguyễn Hiền