Cục Thuế TPHCM hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất

10:52 | 19/10/2021

(HQ Online) - Cục Thuế TPHCM vừa có văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp việc giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

undefined
Doanh nghiệp được giảm tiền thuê đất 30%. Ảnh S.T

Ngày 25/9/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đối tượng áp dụng là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm (người thuê đất).

Quyết định quy định giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với người thuê đất, không giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2021 và tiền chậm nộp (nếu có). Quy định này áp dụng cho cả người thuê đất không thuộc đối tượng miễn, giảm thuê đất và người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định; mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê phải nộp sau khi đã được giảm theo quy định.

Theo hướng dẫn của Cục Thuế TPHCM, hồ sơ giảm tiền thuê đất, gồm: Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021 theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này; quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

Về quy trình nộp hồ sơ, người thuê đất nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho cơ quan Thuế, ban quản lý khu kinh tế, ban quản lý khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật kể từ ngày 25/9/2021 đến hết 31/12/2021; trường hợp nộp hồ sơ từ ngày 1/1/2022 trở về sau, không được giảm tiền thuê đất theo quy định.

Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê của năm 2021 sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê của kỳ sau hoặc năm tiếp. Trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo sẽ được bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa.

Thu Dịu