Cơ khí và xây lắp công nghiệp (IME) kỳ vọng đột phá doanh thu xuất khẩu

14:15 | 27/03/2019

CTCP Cơ khí và xây lắp công nghiệp (IME) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Theo đó, IME đặt mục tiêu năm  2019 đạt sản lượng 3.000 tấn (tăng 29,2% so với thực hiện 2018). 

co khi va xay lap cong nghiep ime ky vong dot pha doanh thu xuat khau

Tổng doanh thu kế hoạch 145 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với thực hiện của năm 2018; trong đó, phần doanh thu từ xuất khẩu đóng góp 124,8 tỷ đồng, tăng 76,9% so với thực hiện năm 2018 (năm ngoái đạt 70,5 tỷ đồng).

Về kim ngạch xuất khẩu, năm 2019, Công ty đặt kỳ vọng sẽ đạt 5,4 triệu USD từ xuất khẩu sản phẩm thiết bị cơ khí, tăng 75% so với thực hiện năm 2018.

IME kỳ vọng lãi sau thuế 3,7 tỷ đồng (tăng 529,3%). Năm 2018, IME chỉ lãi 705 triệu đồng.

Lãnh đạo IME cho biết, ngay từ những ngày đầu năm, Công ty tập trung củng cố, sắp xếp lại khâu sản xuất cho phù hợp và hiệu quả, nhanh chóng giải phóng hàng tồn kho thu tiền về.

(Tinnhanhchungkhoan.vn)