Chất thử chẩn đoán bệnh phù hợp phân loại nhóm 3822

09:19 | 03/06/2021

(HQ Online) - Theo Tổng cục Hải quan, đối chiếu với các quy định thì mặt hàng chất thử chẩn đoán bệnh của Công ty TNHH 3M Việt Nam NK phù hợp phân loại nhóm 3822.

Đầu nối dùng để nối cho dây dẫn và cáp phù hợp phân loại vào nhóm 85.36
Hướng dẫn phân loại chế phẩm bổ sung Premix vitamin và khoáng chất cho chó mèo

Với các quy định hiện hành và tham khảo Chú giải chi tiết HS2017 nhóm 38.22 và nhóm 30.02 thì nội dung nhóm 30.02 “Máu người; máu động vật đã điều chế dùng cho chữa bệnh, phòng bệnh hoặc chẩn đoán bệnh; kháng huyết thanh, các phần phân đoạn khác của máu và các sản phẩm miễn dịch, có hoặc không được cải biến hoặc thu được từ quy trình công nghệ sinh học; vắc xin, độc tố, vi sinh nuôi cấy (trừ các loại men) và các sản phẩm tương tự”.

Nội dung nhóm 38.22 “Chất thử chẩn đoán bệnh hoặc chất thử thi nghiệm có lớp bội, chất thử chẩn đoán hoặc chất thủ thí nghiệm được điều chế có hoặc không có lớp bồi, từ loại thuộc nhóm 30.02 hoặc nhóm 30.06; các mẫu chuẩn được chứng nhận”.

2959-img-0818
Công chức hải quan thực hiện phân tích, giám định mẫu hàng hóa. Ảnh: N.Linh

Tham khảo Chú giải chi tiết HS2017 nhóm 30.02: “(D) (5) Các thể thực khuẩn.

Nhóm này cũng gồm các chất thử dùng trong chẩn đoán bệnh (diagnostic reagents) có nguồn gốc vi sinh, trừ các chất đã được ghi trong Chú giải 4(d) của Chương này - xem nhóm 30.06.”

Tham khảo Chú giải chi tiết HS2017 nhóm 38.22: “Nhóm này bao gồm các chất thử chẩn đoán bệnh hoặc chất thử thí nghiệm có lớp bồi, chất thử chẩn đoán hoặc chất thử thi nghiệm đã điều chế, trừ các chất thử chẩn đoán bệnh (diagnostic reagents) của nhóm 30.02 hoặc chất thử chẩn đoán bệnh được chế biến ra để điều trị bệnh nhân và chất thử nhóm máu thuộc nhóm 30.06. Chất thử chẩn đoán bệnh (diagnostic reagents) được dùng để đánh giá các quả trình và tình trạng vật lý, lý sinh hoặc hoá sinh của động vật và người; chức năng của chúng dựa trên một sự thay đổi có thể định lượng hoặc có thể được trong các chất hoá học hoặc sinh học tạo thành chất thử. quan sát. ...Chất thử thí nghiệm đã điều chế không chỉ có chất thử chẩn đoản, mà còn bao gồm những chất thử phân tích khác được sử dụng cho những mục đích ngoại trừ để phát hiện hoặc chẩn đoán bệnh”.

Đối chiếu với các quy định, Tổng cục Hải quan cho rằng mặt hàng chất thử chẩn đoán bệnh của Công ty TNHH 3M Việt Nam theo kết quả phân tích và tài liệu kỹ thuật là chất thử sử dụng vi khuẩn Geobacillus Stearothermophilus để đánh giá, kiểm soát quá trình tiệt khuẩn bằng hơi nước nên không phù hợp với phạm vi chất thử chẩn đoán bệnh của nhóm 30.02 mà phù hợp với phạm vi chất thử thí nghiệm của nhóm 38.22.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, việc ban hành Thông báo kết quả phân loại số 1686/TB-TCHQ đối với mặt hàng của Công ty TNHH 3M Việt Nam là theo đúng quy định.

Nụ Bùi