Văn bản: Quyết định số 2043/QĐ-BTC ngày 07/11/2018 của Bộ Tài chính về việc ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện QĐ 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng CP về việc thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN

Tên văn bản: Quyết định số 2043/QĐ-BTC ngày 07/11/2018 của Bộ Tài chính về việc ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện QĐ 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng CP về việc thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 07/11/2018
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 07/11/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 2043/QĐ-BTC
Người ký: Vũ Thị Mai
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực