Văn bản: Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018

Tên văn bản: Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 12/06/2017
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 12/06/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị quyết
Số hiệu: 35/2017/QH14
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực