Văn bản: Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ vũ đức đam tại cuộc họp ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm

Tên văn bản: Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ vũ đức đam tại cuộc họp ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm
Cơ quan ban hành: VPCP
Ngày ban hành: 21/07/2017
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 21/07/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông báo
Số hiệu: 321/TB-VPCP
Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực