Văn bản: Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại hội nghị trực tuyến về nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi

Tên văn bản: Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại hội nghị trực tuyến về nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi
Cơ quan ban hành: VPCP
Ngày ban hành: 25/07/2017
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 25/07/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông báo
Số hiệu: 325/TB-VPCP
Người ký: Nguyễn Cao Lục
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực